Servei de Centre de dia

PRESENTACIÓ DEL SERVEI

Accés a Centres de dia amb finançament públic

El centre de dia és un servei que acull a la persona en un horari diurn (habitualment entre les 9h i les 17h) i que te per objectius afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, reforçant les capacitats de la persona i proporcionant suport i un respir les famílies que tenen cura de les persones grans dependents.