Servei de Residència de Gent Gran

PRESENTACIÓ DEL SERVEI

Accés a centres residencials amb finançament públic

Són serveis d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral, adreçats a persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar.