Sol·licitud de dependència

Sol.lictud de reconeixement de la situació de dependència i del dret a prestacions

Objecte: Va adreçat a les persones de qualsevol edat que tenen algun nivell de dependència. Poden sol.licitar amb aquest imprès la valoració de grau de dependència que els donarà dret, si s'escau, a rebre serveis i/o prestacions de reconeixement de la situació de dependència.


Documentació necessària:

- Sol·licitud específica (veure documents relacionats) i la documentació que defineix la pròpia sol.licitud.