Els saballuts comparteixen el seu assaig amb les persones nouvingudes a la ciutat

Dintre de les visites i sortides de coneixement de l’entorn organitzades per la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania per donar a conèixer a les persones nouvingudes els serveis i entitats de la ciutat així com la història i tradicions de Catalunya, ahir dia 28 de maig es va organitzar una trobada amb els Castellers de Sabadell.

La visita està programada dins dels Tallers de Coneixement de l’Entorn que organitza la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell. Aquests tallers, juntament amb les sessions d’acollida, els tallers d’apropament al món laboral i els cursos inicials de català, són accions que s’ofereixen a les persones que acaben d’arribar a la ciutat, tal i com estableix la Llei d’Acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya, aprovada el 7 de maig de 2010. L’objectiu és garantir el coneixement dels diferents aspectes de la societat catalana i del municipi de Sabadell, aprofundint en els drets i deures, i en els serveis que ofereix la ciutat, a fi de potenciar una major autonomia  personal i fomentar la igualtat d’oportunitats entre tots els ciutadans i ciutadanes.

A la visita van assistir prop de 40 persones nouvingudes, participants dels tallers que es realitzen en biblioteques i centres cívics de la ciutat, conjuntament amb serveis i entitats que col·laboren en l’acollida de les persones nouvingudes a Sabadell, com el Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants (SCAI), Càrites, Creu Roja, o la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR). També hi van participar persones provinents d’altres programes de la Regidoria de Drets Civils, com els “Espais dona”, que ofereix espais relacionals d’aprenentatge socio-formatius a dones de diferents orígens amb necessitats específiques.

La visita es va desenvolupar en dues parts: una primera explicació es va fer a l’Oficina de Drets Civils situada al Vapor Codina, on amb suport audiovisual es va informar sobre l’origen de la tradició castellera, el nombre de colles existents a Catalunya, com es fan els castells, quina es la seva estructura, la importància de la música, etc... Cal destacar que durant l’explicació, alguns membres de la colla van estar presents per escenificar el que s’anava dient, i en aquest cas eren persones estrangeres que s’han unit als castellers arrel de les visites que s’han fet en anys anteriors.

Finalitzada aquesta primera explicació, es va poder veure i participar d’un assaig dels Saballuts al seu propi local, situat al carrer d’Emprius 15. Allà, els participants van tenir la oportunitat de posar-se les faixes i participar en l’assaig com un més de la colla. L’assaig que va ser molt participatiu i va ser protagonitzat sobretot pels infants i joves nouvinguts, alguns dels quals es van animar per assistir a propers assajos i potser a formar part de la colla en un futur. Cal destacar el paper acollidor i engrescador que van tenir alguns membres de la colla, els quals estan encantats de rebre nous membres amb qui poder compartir aquesta tradició i els valors que l’acompanyen: constància, treball, esforç, compenetració, germanor, valor, seny.

 

Galeria fotogràfica

 

 

Imprimeix