DADES RECOLLIDA 2014

 

 

Tot i que el % de selectives es manté estable ( 32,6 %) davant de la totalitat de brossa que es recull, la voluntat de l’Ajuntament es arribar als compromisos marcats per la ARC per al 2020, i per això en el 2014 hem començat una campanya de sensibilització (que acabarà al març d’aquest any) i per aquest 2015 hem començat la redacció del Pla de Gestió de Residus Municipals, que ens ha de permetre concretar els objectius genèrics que planteja la ARC per adaptar-los a la nostra realitat i planificar les accions a fer per arribar al 2020 que la recollida de les fraccions selectives sigui del 60 %.

Imprimeix