Minideixalleries

Aquestes noves deixalleries urbanes estan concebudes per donar servei únicament a particulars, que podran accedir a la instal·lació a peu. L’horari serà de dilluns a dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El personal de la deixalleria urbana estarà format per atendre i orientar els usuaris sobre els criteris de classificació dels materials i l’ús adequat dels recipients de residus, els quals estaran totalment senyalitzats amb els pictogrames oficials de seguretat. Un cop classificats segons la tipologia, complint amb la normativa ambiental vigent, els residus es recolliran i es transportaran fins als centres de gestió i tractament que determini l’Ajuntament per garantir-ne el tractament correcte.

L’ús de les deixalleries urbanes també comptarà a l’hora de demanar les bonificacions de la taxa de residus. Cal recordar que si es fa ús del servei de deixalleries municipals (punts blaus, deixalleries urbanes i Mobiblau) de 4 a 8 vegades hi ha una bonificació del 10 % en la taxa de residus i si es fan 9 o més visites hi ha una bonificació del 20%.

Imprimeix