Concurs de mèrits per proveir un lloc de cap de secció de Relacions amb els contribuents de l'Organisme Autònom Local Agència Tributària de Sabadell

Bases

El termini de presentació d'instàncies serà del dia 1 d'abril fins el dia 20 d'abril (ambdós inclosos).

Relació provisional d’aspirants d’admesos/es i exclosos/es

Anunci del decret de rectificació Tribunal del Concurs

Resultats proves

Resultats finals

Imprimeix