Concurs de mèrits per proveir un lloc de treball de cap d'unitat d'Alienacions i finalització d'expedients de l'Organisme Autònom Local Agència Tributària de Sabadell

Bases

El termini de presentació d'instàncies serà del dia 1 d'abril fins el dia 20 d'abril (ambdós inclosos)

Relació provisional d’aspirants d’admesos/es i exclosos/es

Resultats proves

Resultats finals

 

 

Imprimeix