Cerca al directori...

Centre de Secundària Jaume Viladoms I CF/FCEl contacte al teu mòbil

· Oferta educativa

Cicles formatius de grau mitjà: Cures auxiliar d'Infermeria, Gestió Administrativa, Sistemes Microinformàtics i Xarxes i Atenció a persones en situació de dependència.
Cicles formatius de grau superior: Administració i Finances, Administració de sistemes informàtics en la xarxa, Desenvolupament d'aplicacions web i Educació Infantil.

Curs de formació per a l'accés als cicles de grau superior (CAS).
Formació professional de grau mitjà modalitat no presencial: Gestió administrativa, Sistemes microinformàtics i xarxes, Cures auxiliars d'infermeria, Atenció a persones en situació de dependència.
Formació professional de grau superior modalitat no presencial: Administració i finances, Administració de sistemes informàtics en xarxa, Educació infantil

Programa de Formació i Inserció (PFI): Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals.

· Projecte educatiu

El Projecte Educatiu Jaume Viladoms el conformen un conjunt de centres de titularitat privada arrelats a l'estructura educativa de la ciutat de Sabadell i de reconeguda qualitat educativa. Aquests centres són: L'Escoleta (Llar d'infants), Col·legi L'Escola (Ed. Infantil i Primària) i CS Jaume Viladoms (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius).
Aquest projecte posa al servei de les famílies de Sabadell la possibilitat d'optar per un model d'escola amb una completíssima oferta educativa que va dels 0 als 20 anys, és a dir, Educació Infantil, Educació Primària, ESO , Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, mantenint Concert Educatiu amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
El conjunt del Projecte Educatiu Jaume Viladoms es regeix per un ideari comú i un mateix model educatiu, adaptat a cadascun dels nivells o etapes. Aquests són alguns dels trets remarcables que podem destacar:
· Ens definim com a escola catalana on es viu la realitat històrica i cultural del país, de metodologia activa, caracteritzada per un ensenyament personalitzat afavorint l'autoestima, no confessional, que dóna importància a valors com l' honestedat, la tolerància, la solidaritat i el respecte a les manifestacions culturals i de tradicions d'altres pobles, que fomenta la igualtat d'oportunitats entre nois i noies i ensenya a estimar i a respectar el medi, i té la finalitat de promoure el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes, és a dir, l'educació integral.
· La proposta de l'escola és la pròpia d'un Centre català, actiu, democràtic, tolerant i solidari, i tindrà sempre el caràcter d'un oferiment respectuós envers la llibertat de tots els alumnes, els professors i les famílies.
· El plantejament del Centre és el d'un model integrador que garanteix a tots els alumnes les mateixes oportunitats de formació respectant la diversitat física, ideològica o cultural.
· Valorem com a feina de l'escola la formació global dels alumnes com a membres actius de la nostra societat. Creiem que és indispensable corresponsabilitzar-los del seu aprenentatge com a membres actius de la societat i del desenvolupament de la seva maduresa personal.
· Entenem que la funció de l'escola va més enllà de donar a conèixer uns conceptes o unes destreses als estudiants.
· Creiem que l'educació és una tasca que implica tota la comunitat educativa, des dels pares i mares, mestres i professors al personal d'administració i serveis. Per aconseguir aquesta educació integral, el paper de la família és cabdal i per tant cal un compromís de participació amb tots els professionals del Centre.
· L'escola és oberta a tothom qui desitja l'educació que s'hi imparteix, defuig de qualsevol discriminació i s'ofereix a la societat com una comunitat on tothom és acceptat, on tothom pot dialogar, escoltar, i ser escoltat, i on tots els qui hi participen se'n senten corresponsables.
· La línia metodològica del Centre està enfocada en la participació dels alumnes com a membres actius de la comunitat escolar en dues vessants: en quant a gestió, contempla la seva participació en els òrgans representatius i de govern del Centre i, en quant a aspectes pedagògics segueix una línia no autoritària que fomenti la integració en el grup, respectant la llibertat d'opinió, així com el treball educatiu, l'objectivitat i la interrelació de coneixements.

· Serveis

Menjador. Activitats extraescolars: Futbol sala, bàsquet i dansa.

· Instal·lacions

Aules d'informàtica, laboratoris, tallers específics d'Arts, tecnologia, informàtica, electricitat i electrònic, gimnàs i biblioteca escolar.

Com arribar-hi:
Autobusos urbans: (www.tus.es)
Parades properes
Amèrica L7
Can Feu L4 L44 F4
Cesar Torras L4 L44 F4
Hostafrancs L7
Jacquard L12
Mèxic L4 L44 F4
Terrassa L7