Cerca al directori...

Centre de Secundària Jaume Viladoms CF/FCEl contacte al teu mòbil

· Oferta educativa

Cicles formatius de grau mitjà: Cures auxiliar d'Infermeria, Sistemes Microinformàtics i Xarxes i Atenció a persones en situació de dependència.
Cicles formatius de grau superior: Administració i Finances (orientat al comerç exterior), Administració de sistemes informàtics en la xarxa, Desenvolupament d'aplicacions web (Informàtica 3x2 possibilitat d'obtenir dues titulacions de CFGS d'informàtica en dos cursos) i Educació Infantil.

Certificacions oficials integrades en el currículum (Cisco, Microsoft, Linux,...)
FP Dual: combinant aprenentatge en una empresa i formació acadèmica.
Borsa de Treball pels nostres alumnes i exalumnes.

Curs de formació per a l'accés als cicles de grau superior (CAS).
Formació professional de grau mitjà modalitat no presencial: Sistemes microinformàtics i xarxes, Cures auxiliars d'infermeria, Atenció a persones en situació de dependència.
Formació professional de grau superior modalitat no presencial: Administració i finances, Administració de sistemes informàtics en xarxa, Educació infantil

Programa de Formació i Inserció (PFI): Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals.

· Projecte educatiu

L'Escola Jaume Viladoms va ser creada el 1956, amb la voluntat de donar a conèixer una nova visió de la pedagogia.
Des dels inicis hem volgut oferir una formació completa i adaptada a les necessitats de l'entorn professional. Per això, al llarg dels anys hem incorporat diferents nivells educatius, amb la finalitat d'oferir una formació integral, des d'escola bressol fins als nivells superiors que preparen les persones per al món laboral o la universitat.

El clima escolar pretén afavorir un ensenyament de qualitat desvetllant l'interès per aprendre, pensar, comunicar-se, comprendre i ésser crític, afavorint la maduració de la persona que es va formant. Per tant, ha de ser i és un ambient acollidor i afectuós, de comprensió, de comunicació i de respecte.

La nostra tasca pedagògica ha obtingut reconeixement tant de forma directa com en els premis atorgats als treballs dels nostres alumnes, que han estat guardonats amb els premis Baldiri Reixac, CIRIT, Josep Pla, el premi de la Fundació Miró de Barcelona Àlex Ferrer i Isbert, els premis a les Experiències Fotogràfiques de Monuments de les Jornades Europees del Patrimoni, el Montserrat Miró i Marimón i el premi Francesc Noy.

El model educatiu

El conjunt del Projecte Educatiu Jaume Viladoms es regeix per un ideari comú i un mateix model educatiu, adaptat a cadascun dels nivells o etapes. Aquests són alguns dels trets remarcables que podem destacar:

SOM UNA ESCOLA :

· Catalana i per tant l'expressió oral i escrita en l'àmbit docent i administratiu és en català. De l'assumpció de la realitat sociocultural de Catalunya i el compromís de servei a la societat fomenta valors, normes i actituds de societats democràtiques.

· Oberta a tothom i participativa, potenciant el sentit de col·laboració i solidaritat amb les diferents realitats socials

· No confessional i respectuosa amb les religions, però tenim com a fonament educatiu les essències dels valors humanistes que han de marcar el clima escolar. Volem educar bones persones que estimin i respectin la vida i les persones que les envolten.

· Que està en contacte directe i continu amb les famílies.

· Que estimula el coneixement de les noves tecnologies i els avenços científics i culturals. Vetlla perquè l'educació fomenti el respecte a l'equilibri ecològic i mediambiental.

· Que educa en el desenvolupament integral de l'alumne, essent conscients que una escola de qualitat és aquella que té la capacitat d'oferir el que cada alumne necessita en cada moment. L'alumne és el centre i cal assegurar que el procés educatiu se centri en l'aprenentatge significatiu de l'alumne adquirit amb esforç i entusiasme.

·Que educa en l'ambient escolar afectuós. Per què l'aprenentatge tingui lloc cal tenir molta cura en tots els aspectes emocionals, cal un ambient emocional tranquil amb mestres propers. Tenir present que els alumnes recorden millor allò que els emocioni, els satisfaci, que els sorprengui i que els sigui útil.

· Que educa pel desenvolupament de la capacitat dels alumnes per regular el seu propi aprenentatge, confiar en les seves aptituds i coneixements, així com per desenvolupar la creativitat, la iniciativa personal, el sentit crític i l'esperit emprenedor.

· Que educa en el respecte i reconeixement de la pluralitat lingüística i de la interculturalitat, com elements enriquidors de la societat i per tant cal assegurar la comunicació en llengua catalana i castellana i en una o més llengües estrangeres.

· Que fomenta la pràctica de l'esport com un element de formació integral, tot valorant l'esforç i la superació personal i també l'esperit d'equip.

· Instal·lacions

Taller d'Atenció Domiciliaria, Laboratori d'Atenció Hospitalària, 8 Aules d'informàtica, de les quals 2 aules adaptades com tallers d'Administració i Màrqueting, Totes les aules equipades amb les noves tecnologies

Com arribar-hi:
Autobusos urbans: (www.tus.es)
Parades properes
Cesar Torras L4 L44 F4
Comte Jofre L8 L10 F1 F2 F3