Servei d’Informació i Atenció a les Dones


El contacte al teu mòbil

Com arribar al SIAD (autobusos urbans-www.tus.es):
- Ca La Daniela L23.
- Francesc Izard L7-L10-L11-L44 (de dilluns a divendres) L14 (dissabtes) L23-L80-F2-F3
- Salut (sentit sud) L11-L12-L14 (dissabtes) L80-F4-F5
- Salut (sentit nord) L11-L14-L80
- Torre de l'Aigua L23
- Vilarrúbias (sentit Gran Via) L7-L10-L12-F2-F3-F4-F5
- Vilarrúbias (sentit centre) L11-L4 (dissabtes) L80

Quins serveis ofereix:

ATENCIÓ SOCIAL professional i especialitzada davant situacions personals derivades de la condició de dona.

ATENCIÓ PSICOLÒGIC-TERAPÈUTICA per tal d'orferir suport professional per una millor realització personal.

ASSESSORAMENT JURÍDIC sobre temes legals que comportin una discriminació per raó de gènere.

MEDIACIÓ en situació de conflicte de parella que ajudi a aconseguir una solució satisfactòria per ambdues parts.

SECCIÓ DE GÈNERE, LGTBI i feminisme.

PUNT D'INFORMACIÓ sobre recursos disponibles per a les dones en tots els temes d'interès per al seu coneixement personal i social.

BIBLIOTECA i fons documental obert als ciutadans i ciutadanes. És material de consulta, no es fa préstec.


Les seves funcions són:

·Coordinació i impuls de les activitats dels diferents departaments municipals en relació a la igualtat d'oportunitats dona-home.

·Realització i coordinació d'actes i activitats de sensibilització vers la igualtat dona-home a la ciutat.

·Realització estudis i investigacions que permetin avançar en el coneixement del comportament social que ajudin a elaborar propostes i projectes que actuïn directament en la millora de les desigualtats.

·Treballar coordinadament amb altres organismes i institucions a nivell comarcal, provincial, autonòmic, estatal i internacional que realitzin un treball per la millora de les condicions d'igualtat de la dona.

. Impulsar un treball de col·laboració i participació entre l'Administració i la xarxa d'entitats i associacions de la ciutat, amb l'interès de fer partícip i corresponsables la ciutadania en la promoció i millora de les condicions de vida de la dona.

. L'Ajuntament de Sabadell farà arribar la guia de recursos a totes les dones de la ciutat
La guia recull els recursos per a dones que s'ofereixen a la ciutat tant des del moviment associatiu com des de l'àmbit municipal i d'altres administracions a la ciutat. Temes com l'habitatge, la salut, serveis a joves, la convocatòria de subvencions o l'atenció a les víctimes de violència són alguns dels serveis que s'hi recullen.

. Servei a altres municipis. El SIAD ampliarà el seu servei donant cobertura als municipis de Gallifa, Sentmenat, Palau Solità i Plegamans, Polinyà i Sant Llorenç Savall, en virtut d’un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidenta. Les dones empadronades en aquests municipis i les que són o han estat víctimes de violència masclista, podran accedir als serveis d’informació i atenció oferts pel SIAD: acollida i atenció social, assessorament jurídic i atenció
psicològica per a les dones i els seus fills i filles.

Com arribar-hi:
Autobusos urbans: (www.tus.es)
Parades properes
Ca la Daniela L23
Francesc Izard L7 L10 L11 L23 L80 F2 F3
Salut L11 L12 L80 F4 F5
Torre de l'Aigua L23
Vilarrúbias L7 L10 L12 F2 F3 F4 F5