PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Participació a les proves d'accés a l'Ajuntament (model normalitzat presencial)

L'accés a l'Ajuntament es realitza sempre mitjançant concurs públic (interinatge) o concurs-oposició o oposició.

presencial  Presencial

Quan?

- CONCURS PÚBLIC: 20 dies naturals des de la publicació al Diari Oficial corresponent. - CONCURS OPOSICIÓ / OPOSICIÓ : 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al BOE al DOGC i al BOP.

Què necessito?

BORSES DE TREBALL GENÈRIQUES

- Correu imprès i signat (provinent del formulari d'inscripció a les borses genèriques)
- Documentació acreditativa del nivell de català d'acord amb les bases de la convocatòria.
- En el cas de persones amb discapacitat, còpia del certificat del grau de discapacitat i de l’informe d’adaptació per a la realització de les proves
- Altra documentació que puguin exigir les bases de la convocatòria

ALTRES PROCESSOS DE SELECCIÓ

- Sol·licitud emplenada i signada
- Documentació acreditativa del nivell de català d'acord amb les bases de la convocatòria
- En el cas de pagament de taxes, còpia del rebut de pagament (concurs oposició / oposició)
- En el cas d'estar a l'atur cal presentar documentació acreditativa d'aquesta situació d'acord amb el que estableixin les bases de la convocatòria (concurs oposició / oposició).
- En el cas de participació en el torn de persones amb discapacitat, còpia del certificat del grau de discapacitat (concurs oposició / oposició).
- Altra documentació que puguin exigir les bases de la convocatòria.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Procediment per participar a les proves:

BORSES DE TREBALL GENÈRIQUES

1.- Empleneu la sol·licitud de les borses genèriques mitjançant el formulari d'inscripció a les borses genèriques
2.- Rebreu un correu electrònic que caldrà imprimir i signar.
3.- Presenteu la sol·licitud (el correu electrònic signat) amb la documentació requerida, tal i com estableixen les bases de la convocatòria.

ALTRES PROCESSOS DE SELECCIÓ

1.- Empleneu la sol·licitud de convocatòries de selecció.
2.- Si la convocatòria tingués taxes associades, empleneu el full d'autoliquidació i amb la documentació que es generi podreu pagar on-line o bé, presencialment, en qualsevol entitat bancària de Sabadell.
3.- Presenteu la sol·licitud de convocatòries de selecció signada, amb la documentació requerida, tal i com estableixen les bases de la convocatòria.


- La convocatòria i les bases del procés es publiquen als butlletins oficials corresponents així com a la pàgina web i al tauler d'edictes electrònic municipal.
- Podeu fer la cerca de places vigents a la web sabadell.cat: TREBALL i EMPRESA, Oferta pública d'ocupació, Concursos públics. http://ca.sabadell.cat/Seleccio/p/concursos_publics_cat.asp
- La presentació de sol·licituds es podrà efectuar en el termini que fixin les bases reguladores.
- Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicaran les llistes dels aspirants admesos i exclosos i les dates concretes dels exàmens, de conformitat amb el que estableixin les bases reguladores.
- Resultats de les proves consultant el web de l'Ajuntament http://www.sabadell.cat.
- La compulsa de documentació es realitzarà en el tràmit que correspongui d'acord amb la regulació prevista a les bases corresponents.
 
Fitxes Relacionades:  

Autoliquidació de la taxa per la inscripció a les convocatòries per a la selecció de personal 

TRAMITAR

Presencial

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: Horari Despatx Lluch: Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 15 h Dimarts i dijous de 8.30 a 19 h Trobareu els horaris especials a "més informació" Es donaran números per ser atesos fins a 15 minuts abans del tancament d'aquesta oficina (excepte per Registre). Es recomana demanar cita prèvia
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h Dimecres de 9 a 14h i de 15.30 a 19 h Trobareu els horaris especials a "més informació" Es donaran números per ser atesos fins a 15 minuts abans del tancament d'aquesta oficina (excepte per Registre). Es recomana demanar cita prèvia
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h Dimecres de 9 a 14h i de 15.30 a 19 h Trobareu els horaris especials a "més informació" Es donaran números per ser atesos fins a 15 minuts abans del tancament d'aquesta oficina (excepte per Registre). Es recomana demanar cita prèvia
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h Dimecres de 9 a 14h i de 15.30 a 19 h Trobareu els horaris especials a "més informació" Es donaran números per ser atesos fins a 15 minuts abans del tancament d'aquesta oficina (excepte per Registre). Es recomana demanar cita prèvia
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h Dimecres de 9 a 14h i de 15.30 a 19 h Trobareu els horaris especials a "més informació" Es donaran números per ser atesos fins a 15 minuts abans del tancament d'aquesta oficina (excepte per Registre). Es recomana demanar cita prèvia
 • Registre de Sant Oleguer. Districte 1
 • Adreça: c. de Sol i Padrís, 93
  Horari: Dimarts i dijous de 10 a 13 h