PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Certificats i informes activitats

Informe per sol·licitar informació per escrit sobre una activitat que es pretén desenvolupar.
Es poden sol·licitar els següents documents:

1. Informe previ d'activitats.

Informe per sol·licitar informació per escrit sobre qualsevol dubte tècnic que pogués donar lloc l’aplicació del que disposen les Normes urbanístiques i Ordenances Municipals, al cas concret que es contempla, així com de la possibilitat d’implantació, idoneïtat i suficiència tècnica d’una activitat projectada.

Aquest informe no té efectes vinculants i es lliura únicament pel coneixement de qui sol·licita.

Cada sol·licitud només es referirà a una activitat i emplaçament.

2. Informe d'ús provisional.

En cas que l’edifici i les instal·lacions a on es pretengui desenvolupar una activitat estiguin compresos en sectors de plantejament urbanístic derivat o en polígons d’actuació urbanística i, fora d’aquests àmbits, en els terrenys destinats a sistemes urbanístics i mentre no s’iniciï un procediment de reparcel·lació, d’ocupació directa o d’expropiació, la persona titular haurà de disposar de l’informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de donar al sòl un ús provisional.

Caldrà sol·licitar-lo de manera prèvia a la formalització de la comunicació, o simultàniament a la sol·licitud de la llicència, i es tramitarà d’acord amb el procediment establert en l’art. 54 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme.

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

- Trobareu la documentació a presentar a l'apartat de documents relacionats.
- L'enllaç a les autoliquidacions de les taxes dels respectius informes és a l'apartat de fitxes relacionades.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Cal acompanyar la comunicació del document acreditatiu de liquidació de la taxa corresponent fixada a l'Ordenança Fiscal núm. 3.10.
 
Fitxes Relacionades:  

Autoliquidació taxa d'Informe d'Ús Provisional
Autoliquidació taxa d'Informe Previ d'Activitats 

TRAMITAR

Presencial