PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Alta de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

Obtenció d'un targeta acreditativa del dret que tenen les persones amb discapacitat per utilitzar els aparcaments reservats per a persones amb discapacitat, per parar o estacionar el seu vehicle a la zona blava i, per un temps limitat, a la zona de càrrega i descàrrega.
Hi ha dues modalitats de targeta: Titular Conductor (la persona amb discapacitat és la conductora del vehicle) i Titular No Conductor (la persona amb discapacitat no és la conductora del vehicle).

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

- DNI o NIE.
- Original del certificat del reconeixement del grau de discapacitat, emès pel CAD, on consti que supera el barem de mobilitat reduïda o Targeta acreditativa de la discapacitat on consti Si en el barem de mobilitat.
- En els casos de discapacitat visual, s’ha d’aportar l’original del certificat d’agudesa visual, emès pel CAD.
- En el cas de targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat de la modalitat Titular Conductor, s’ha d’aportar el permís de conduir.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

És imprescindible la presència de la persona interessada.

Indicació per la seva utilització:

· Haurà d'estar sempre visible dins del vehicle que condueixi o vagi el titular.
· Aquesta targeta és vàlida a Catalunya, a totes les comunitats autonòmiques de l'estat Espanyol i a tots els països de la Unió Europea.
· Permet que els vehicles que portin persones amb mobilitat reduïda puguin aturar-se, durant el temps imprescindible, per recollir o deixar persones o carregar i descarregar
objectes, en qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.
· Permet estacionar el vehicle, sense cap limitació de temps i sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat (zones blaves) i en les zones de càrrega
i descàrrega.
· Permet a les persones amb targeta de TITULAR CONDUCTOR i TITULAR NO CONDUCTOR, d'estacionar en zones blaves el temps imprescindible i en les zones de càrrega
i descàrrega pel temps imprescindible, així mateix poden utilitzar els aparcament reservats per a persones amb disminució per un temps imprescindible a fi de no monopolitzar
les places d'aparcament realitzades per aquest fi.
· Les limitacions de circulació i estacionament que s'estableixin a les àrees de vianants no afectaran als vehicles que portin persones titulars d'una targeta d'aparcament per
a persones amb disminució.

TRAMITAR

Presencial

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: AVIS IMPORTANT: Segons allò establert al Real Decret 463/2020, de 14 de març que declara l’estat d’alarma, a partir del 16 de març aquest centre romandrà tancat. Es pot demanar cita prèvia per temes urgents trucant al 010 o al 93 745 31 10. Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 15.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimarts i dijous de 8.30 a 19.00 h. En la franja de 15 a 19h, la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: AVIS IMPORTANT: Segons allò establert al Real Decret 463/2020, de 14 de març que declara l’estat d’alarma, a partir del 16 de març aquest centre romandrà tancat. Es pot demanar cita prèvia per temes urgents trucant al 010 o al 93 745 31 10. Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: AVIS IMPORTANT: Segons allò establert al Real Decret 463/2020, de 14 de març que declara l’estat d’alarma, a partir del 16 de març aquest centre romandrà tancat. Es pot demanar cita prèvia per temes urgents trucant al 010 o al 93 745 31 10. Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: AVIS IMPORTANT: Segons allò establert al Real Decret 463/2020, de 14 de març que declara l’estat d’alarma, a partir del 16 de març aquest centre romandrà tancat. Es pot demanar cita prèvia per temes urgents trucant al 010 o al 93 745 31 10. Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: AVIS IMPORTANT: Segons allò establert al Real Decret 463/2020, de 14 de març que declara l’estat d’alarma, a partir del 16 de març aquest centre romandrà tancat. Es pot demanar cita prèvia per temes urgents trucant al 010 o al 93 745 31 10. Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00 a 14.00 h. Es recomana demanar cita prèvia. Dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 15.30 a 19.00 h. En la franja de la tarda la cita prèvia és obligatòria.