PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Sol·licitud de control inicial d'activitats

Les actuacions de control inicial tenen per objecte garantir-ne l’adequació dels establiments als requisits
legals aplicables i, específicament al requeriments fixats en l’autorització, la llicència ambiental o la llicència
municipal.
Se sotmeten a aquests controls les activitats relacionades a l’Annex II i IV de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els establiments oberts al públic inclosos al
catàleg del Decret 112/2010, del 21 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.

presencial  Presencial

Quan?

La sol·licitud de control inicial s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, que hauran de realitzar-se emparades per la corresponent llicència.

Què necessito?

Vegeu el punt 8. Documentació a aportar (DI-010) de documents adjunts.

L'enllaç a les autoliquidacions de les taxes, per cada supòsit, és a l'apartat de fitxes relacionades.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

a) En cas d’activitats sotmeses a control preventiu d’incendis segons estableix la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis, caldrà realitzar l’acte de comprovació establer en l’article 25 de l’esmentada Llei, anterior a l’inici de l’activitat, a la posada en funcionament de l’establiment o a l’ocupació de l’edifici.
b) Documentació per a la realització del control de funcionament.
En el moment de realitzar les actuacions de control, la persona titular de l’establiment o el seu representant han de disposar en l’establiment:
- L’acord de concessió de llicència, acompanyada del projecte tècnic o de la memòria de l’establiment, l’espectacle o l’activitat.
- La resta de documentació que sigui requerida per la normativa reguladora de prevenció i control ambiental de les activitats.
- La documentació que acrediti que està en possessió d’altres llicències o autoritzacions que concorrin en l’activitat, si s’escau.
- Acreditar que es disposa d’autorització sanitària o declaració responsable d’establiments alimentaris de la persona titular, si s’escau.
- Acreditació de la correcta gestió dels residus de l’activitat.
- L’última inspecció periòdica de les instal·lacions de protecció contra incendis.
- Document de legalització o última inspecció periòdica obligatòria de la instal·lació elèctrica.
- Si disposa de subministrament de gas, document de legalització o última inspecció periòdica obligatòria de la instal·lació.
- Altres autoritzacions o revisions obligatòries de les instal·lacions o maquinària, que concorrin en l’activitat i estiguin regulades en normatives sectorials o especifiques.
- Qualsevol altra documentació, requerida prèviament a la realització del control, que a criteri dels Serveis Tècnics Municipals es consideri oportuna per tal de valorar l’activitat, les instal·lacions i la
seva incidència a l’entorn.
 
Fitxes Relacionades:  

Autoliquidació taxa de Control inicial de llicències ambientals i municipals
Autoliquidació taxa de visites de control inicial, de funcionament o anuals de pirotècnia 

TRAMITAR

Presencial