Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Cap de secció de Planificació i escolarització de l'Ajuntament de Sabadell, pel sistema de concurs. Codi de convocatòria PRL618

Publicat a Concursos de provisió de llocs de treball de l’Ajuntament de Sabadell

Bases

Anunci BOPB: 24/12/2018

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 25 de desembre de 2018 fins el dia 14 de gener de 2019 (ambdós inclosos).

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Termini per a la presentació de subsanacions i/o possibles reclamacions: del dia 31 de gener al dia 13 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

Resultats supòsit pràctic

Resultats finals

Imprimeix