Processos de lliure designació

Provisió , pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball de Coordinador/a d'Economia, Innovació i Serveis Centrals de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria PRL-1/17

Bases

Anunci BOP: 27/07/2017

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. S'indicarà el termini en aquesta pàgina web.

Termini de presentació de sol·licituds: del dia 28 de juliol al dia 18 d'agost, ambdós inclosos

Aspirant admès/a

Resultat