Formulari de comanda de bitllets col·lectius de transport per a grups escolars

Llegir més...
Assumpte 
eMail 
Nom del centre 
Persona que formula la demanda 
Data i lloc de l'activitat o sortida 
Nom de la parada / del carrer del viatge d'anada 
Hora prevista d'arribada a la parada de bus 
Faran transbordament? 

Nom de la parada / del carrer del viatge de tornada 
Hora prevista d'arribada a la parada de bus 
Faran transbordament 

Quantitat de viatgers (cal incloure-hi els alumnes, mestres i/o els acompanyants) 
Lloc de recollida dels bitllets (és imprescindible marcar aquesta opció) 

Cal emetre factura 

------ (1) Nom del centre 
------ (1) Adreça completa 
------ (1) NIF 
Introduïu el codi de seguretat tcowwkry Codi de seguretat
    

(1) Si necessiteu factura

S'informa la persona interessada que, d'acord amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades en aquesta sol·licitud, s'inclouran en altres fitxers automatitzats, per tractar-los informàticament. Així mateix, s'informa la persona interessada de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant un escrit adreçat a qualsevol punt d'atenció ciutadana.