PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
OCUPACIÓ I OPOSICIONS

Borses genèriques

Borsa de treball per cobrir llocs de treball amb titulació universitària (grup de classificació A, subgrups A1 i A2) de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria BGAA0118

TUTORIAL per presentar-se i PREGUNTES FREQÜENTS (Actualitzat en data 27/07/2018)

Bases

Anunci bases BOPB: 6/07/2018

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 7 de juliol fins el dia 26 de juliol de 2018 (ambdós inclosos). AVÍS IMPORTANT: El termini de presentació de sol·licituds s'amplia fins al dia 1 d'agost de 2018 a les 14:00 h.

Anunci ampliació termini presentació sol·licituds

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es i data de proves

Termini per presentar subsanacions i/o possibles reclamacions: del dia 9 de novembre al dia 15 de novembre de 2018 (ambdós inclosos).

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es i convocatòria de proves

Resultats prova aptitudinal

Resultats prova escrita i convocatòria prova de coneixements de català

Resultats prova català i revisions prova escrita

Borsa de treball provisional

ENTREVISTES COMPETENCIALS

Convocatòria primer tram entrevistes

Resultats primer tram entrevistes

Convocatòria segon tram entrevistes

Resultats segon tram entrevistes

Convocatòria tercer tram entrevistes

Resultats tercer tram entrevistes

Convocatòria quart tram entrevistes

Resultats quart tram entrevistes

Convocatòria cinquè tram entrevistes

Resultats cinquè tram entrevistes

Convocatòria sisè tram entrevistes

Resultats sisè tram entrevistes

Convocatòria setè tram entrevistes

Resultats setè tram entrevistes

Convocatòria vuitè tram entrevistes

Resultats vuitè tram entrevistes

Convocatòria novè tram entrevistes

Convocatòria novè tram, modificació data d'entrevistes

Resultats novè tram entrevistes

Convocatòria desè tram entrevistes

Convocatòria desè tram rectificat

Resultats desè tram entrevistes

Convocatòria onzè tram entrevistes

Resultats onzè tram entrevistes

Convocatòria dotzè tram entrevistes

Resultats dotzè tram entrevistes

Convocatòria tretzè tram entrevistes

Resultats tretzè tram entrevistes

Convocatòria catorzè tram entrevistes

Resultats catorzè tram entrevistes

Convocatòria quinzè tram entrevistes

Resultats quinzè tram entrevistes

Convocatòria setzè tram entrevistes

Resultats setzè tram entrevistes

Convocatòria dissetè tram entrevistes

Resultats dissetè tram entrevistes

Convocatòria divuitè tram entrevistes

Resultats divuitè tram entrevistes

Convocatòria dinovè tram entrevistes

Rectificació convocatòria dinovè tram entrevistes

Resultats dinovè tram entrevistes

Convocatòria vintè tram entrevistes

Resultats vintè tram entrevistes

Convocatòria vint-i-unè tram entrevistes

Resultats vint-i-unè tram entrevistes

Convocatòria vint -i- dosè tram entrevistes

Resultats vint-i-dosè tram entrevistes

Convocatòria vint -i- tresè tram entrevistes

Convocatòria vint -i- tresè tram entrevistes, modificació data d'entrevistes

Resultats vint-i-tresè tram entrevistes

Convocatòria vint-i-quatrè tram entrevistes

Resultats vint-i-quatrè tram entrevistes

Convocatòria vint-i-cinquè tram entrevistes

Resultats vint-i-cinquè tram entrevistes

Rectificació d'error material al 25è tram

Resultat entrevista - Rectificació d'error material al vint-i-cinquè tram

Convocatòria vint-i -sisè tram entrevistes

Resultats vint-i-sisè tram entrevistes

Convocatòria vint-i-setè tram entrevistes

Resultats vint-i-setè tram entrevistes

Convocatòria vint-i-vuitè tram entrevistes

Resultats vint-i-vuitè tram entrevistes

Convocatòria vint-i-novè tram entrevistes

Resultats vint-i-novè tram entrevistes

Convocatòria trentè tram entrevistes

Resultats trentè tram entrevistes

Convocatòria trenta-unè tram entrevistes

Resultats trenta-unè tram entrevistes

Convocatòria trenta-dosè tram entrevistes

Resultats trenta-dosè tram entrevistes

Convocatòria trenta-tresè tram entrevistes

Resultats trenta-tresè tram entrevistes

Convocatòria trenta-quatrè tram entrevistes

Resultats trenta-quatrè tram entrevistes

Rectificació d'error material al trenta-quatrè tram

Resultat rectificació d'error material al trenta-quatrè tram entrevistes

Convocatòria trenta-cinquè tram entrevistes

Rectificació d'error material al trenta-cinquè tram

Resultats trenta-cinquè tram entrevistes

Convocatòria trenta-sisè tram entrevistes

Resultats trenta-sisè tram entrevistes

Convocatòria trenta-setè tram entrevistes

Resultats trenta-setè tram entrevistes

Convocatòria trenta-vuitè tram entrevistes

Resultats trenta-vuitè tram entrevistes

Convocatòria trenta-novè tram entrevistes

Protocol de realització d'entrevistes per mitjans telemàtics en processos selectius de l'Ajuntament de Sabadell

 

ENTREVISTES CURRICULARS

Convocatòria entrevistes curriculars titulacions: Grau / Llicenciatura psicologia, pedagogia, psicopedagogia

Resultats entrevistes curriculars

------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars titulacions: Grau o llicenciatura en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia; Grau en Educació Infantil o Primària; Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l’Educació, o Filosofia i Lletres Grau o llicenciatura en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia; Grau en Educació Infantil o Primària; Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l’Educació, o Filosofia i Lletres

Resultats entrevistes curriculars

----------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars titulacions: Grau o llicenciatura en Comunicació, Comunicació audiovisual, Gesió d'informació i documentació digital, Relacions públiques i màrqueting, Multimèdia, Periodisme, Publicitat i realacions públiques o equivalent.

Rectificació de la convocatòria

Resultats entrevistes curriculars

--------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars titulació: Grau / Llicenciatura Psicologia

Resultats entrevistes curriculars

----------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na d'anàlisi de dades (titulacions: Grau / Diplomatura en Estadística, Enginyeria de Dades / Ciència de Dades, Enginyeria Informàtica, Grau / Llicenciatura en Matemàtiques, Grau / Llicenciatura en Sociologia, Grau en Màrqueting, Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat, o equivalent.)

Resultats entrevistes curriculars

------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na gestió tributària (titulacions: Grau / Llicenciatura: Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials Diplomatura Tècnic/a en Empreses i Activitats Turístiques, Grau / Llicenciatura Administració i Direcció d’Empreses, Diplomat/da en Ciències Empresarials, o equivalent.)Grau / Llicenciatura: Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials Diplomatura Tècnic/a en Empreses i Activitats Turístiques, Grau / Llicenciatura Administració i Direcció d’Empreses, Diplomat/da en Ciències Empresarials, o equivalent.)

Rectificació convocatòria

Resultats entrevistes curriculars

----------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes currriculars per tècnic/a comunicació trasmèdia - community manager (titulacions: Grau / Llicenciatura Comunicació, Comunicació Audiovisual, Gestió d'Informació i DocmentacióDigital, Relacions Públiques i Màrqueting, Multimèdia, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques o equivalent).

Resultats entrevistes curriculars

-------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na de sistemes i analista informàtic/a

Resultats entrevistes curriculars

--------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na gestió tributària (titulacions: Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials Diplomatura Tècnic/a en Empreses i Activitats Turístiques, Grau / Llicenciatura Administració i Direcció d’Empreses, Diplomat/da en Ciències Empresarials, o equivalent.)

Resultats entrevistes curriculars

------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na enginyer/a (titulacions: Enginyeria tècnica o Grau en Enginyeria)

Resultats entrevistes curriculars

-------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a superior de museus (titulacions: Grau / Llicenciatura en Història, Humanitats, Arqueologia, Història de l'Art, Belles Arts, Conservació-Restauració de Béns Culturals o equivalent).

Resultats entrevistes curriculars

 -------------------------------------------------------------------------------

Convocatòria entrevistes curriculars per tècnic/a mitjà/na enginyer/a (titulacions: Enginyeria tècnica o Grau en Enginyeria)

Resultats entrevistes curriculars