Ciència i tecnologia

Miralls matemàtics

 
A qui s'adreça:
Alumnes de cicle mitjà i superior d’educació primària.
 
Descripció:
El taller proposa l’ús de miralls per treballar la formació de figures geomètriques i així poder comprendre les propietats que tenen els diversos polígons, així com les diferències i similituds entre ells (vèrtex, angle, etc.).
També podran construir les seves pròpies figures i veure quina resposta donen davant d’un mirall. Tot això, treballant de manera cooperativa.
 
Objectius:
- Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana.
- Conèixer el concepte de simetria i relacionar les propietats dels diferents tipus de polígons.
- Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes.
- Potenciar la imaginació, la creativitat i la participació.
- Manipular materials diferents.
 
Competències bàsiques:
- Competència matemàtica
- Competència d’aprendre a aprendre
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: a convenir
Durada: 1 hora
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: Espai Cultura - Fundació Sabadell 1859, c. d’en Font núm. 25. Sabadell
Cost: 40 € per grup. Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn.

 Inscripció:

 
Informació:
Espai Cultura
Persona de contacte: Mont Callarisa
Telèfon: 93 725 95 22, extensió 2 (de 15h a 20:30 h, de dimarts a divendres)
Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat
Consultar Web
 
Organització
Fundació 1859 Caixa Sabadell
 

 

Imprimeix