Ciència i tecnologia

Els colors de la llum

A qui s'adreça:
Alumnes de P5 i tots els cicles de Primària.

Descripció:
La proposta d’aquest taller es descobrir les característiques i propietats que té la llum, a partir de petites activitats i experiments.
En un espai diàfan, els alumnes podran participar en grups grans, jugaran amb jocs de llums i miralls i així podran descobrir com funciona la reflexió de la llum. També veurem quins colors formen la llum i veurem quin efecte tenen sobre els prismes. Finalment experimentarem amb diferents tipus de llums tot fent Lightpainting.
 
Objectius:
- Experimentar el fenomen de reflexió de la llum mitjançant miralls.
- Aplicar coneixements sobre el comportament de la llum utilitzant dispositius lumínics de tot tipus.
- Conèixer les particularitats dels prismes.
- Promoure la resolució de problemes tot treballant en equip.
 
Competències bàsiques:
- Competència matemàtica
- Competència d’aprendre a aprendre
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: durant tot el curs acadèmic en horari a convenir
Durada: 1 hora
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe 
Lloc de realització: Espai Cultura de la Fundació Sabadell 1859, c. d’en Font núm. 25. Sabadell.
Cost: 60 € per grup classe. 
Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn.
 
Inscripció:
 
Informació:
Espai Cultura
Persona de contacte: Mont Callarisa
Telèfon: 93 725 95 22 (Extensió 2)
Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat
Consultar Web
 
Organització
Fundació 1859 Caixa Sabadell

 

Imprimeix