Ciència i tecnologia

Matemàtiques infantil

 
A qui s'adreça:
Alumnes de P4 i P5.
 
Descripció:
En aquest taller es proposa exercitar les matemàtiques a partir de jocs varis relacionats amb les matemàtiques.
Per taules, es proposen diferents jocs, treballant la geometria, el càlcul i la classificació de colors i formes.
 
Objectius:
- Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques.
- Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de resoldre problemes de manera creativa.
- Potenciar la imaginació, la creativitat i la participació.
- Manipular materials diferents
 
Competències bàsiques:
- Competència matemàtica
- Competència d’aprendre a aprendre
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: durant tot el curs acadèmic en horari a convenir
Durada: 1 hora 
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: Espai Cultura de la Fundació Sabadell 1859, c. d’en Font núm. 25. Sabadell.
Cost: 40 € per grup classe. 
Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn.
 
Inscripció:
 
Informació:
Espai Cultura
Persona de contacte: Mont Callarisa
Telèfon: 93 725 95 22 (Extensió 2) 
Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat
Consultar Web
 
Organització
Fundació 1859 Caixa Sabadell

 

Imprimeix