Ciència i tecnologia

Dibuixant al Museu de l'Institut Català de Paleontologia

A qui s'adreça:
Alumnes d'educació primària.

Descripció:
Aquesta activitat consisteix en donar una base de dibuix i una visió d'aquest com a mitjà de comunicació i d'aprenentatge sobre el nostre entorn, en aquest cas viure el museu a través del dibuix, aprenent sobre paleoil·lustració.

Farem un petit recorregut pel museu per observar que s’hi exposa. A cointinuació, a l’aula començarem tractant les figures geomètriques simples com la circumferència, el triangle, el rectangle i el quadrat i de com aquestes formes ens poden ajudar a entendre i a dibuixar objectes. L’ésser humà ha estat capaç de representar allò que l’envolta des que és un ésser conscient de si mateix. Aquesta pulsió de representar la desenvoluparem amb els conceptes bàsics i l’aplicarem a l’hora de representar en el nostre quadern. Després d’una petita introducció a la representació i a les formes geomètriques observarem fòssils i dibuixarem algun exemple. Farem exercicis tots junts a l’aula.

Un cop fet això sortirem a dibuixar el Triceratops, però no l’esquelet, que és el que veiem, sinó com hauria estat aquest dinosaure per fora, amb la seva pell, ja que això és el que fan els paleoil·lustradors. Mentre estiguin fent l’activitat, l’educador anirà fent un seguiment individualitzat per tal d’ajudar a entendre com representar cada peça. Un cop fet això cadascú exposarà el seu dibuix i el posarà en comú amb la resta del grup classe.

Objectius:
- Aprendre a observar el nostre entorn a través del dibuix/sketching en quadern de camp.
- Conèixer el treball de l'Il·lustrador: com treballa, quines tècniques utilitza, a qui es dirigeix, etc.
- Utilitzar el dibuix i sketching com a mètode d'aprenentatge personal i com a mitjà de divulgació.

Competències bàsiques:
- Competència d’autonomia i d’iniciativa personal
- Competència artística i cultural
- Competència del coneixement i la interacció amb el món físic

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: curs escolar
Durada: 1 hora i mitja
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: Museu de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
Cost: 85 €, inclou l'entrada al museu i el taller

Inscripció:

Informació:
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
c. de l'Escola Industrial, 23
Telèfon: 93 726 17 69
Persona de contacte: Teresa Esquirol
Correu electrònic:reserves@icp.cat
Consultar Web

Organització:
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Imprimeix