CA EN ES

L’Ajuntament ha reduït un 12,1% el consum d’aigua municipal el primer semestre del 2017