31 Octubre 2017

A partir de: 25/10/2017   Fins: 22/11/2017
Horari: Dimecres 25 d'octubre i 22 de novembre, a partir de 16.30 h.

Lloc: Complex Parc Central. 

Espai mensual en que podrem gaudir d'una bona pel·lícula de la ma del voluntari Francesc Anglès. Grup autodirigit.

A partir de: 03/10/2017   Fins: 31/10/2017
Horari: A les 9 h

Lloc: Complex Gent Gran Sant Oleguer. 

Fantàstiques fotografies de la màgica ciutat de Fez. D'Isaac Rubio, membre de la secció foto vídeo de la Unió Excursionista de Sabadell.

A partir de: 09/10/2017   Fins: 13/11/2017
Horari: Dilluns, a les 17 h

Lloc: Complex Gent Gran Sant Oleguer. 

Espai per gaudir de grans peces musicals de tots els estils i de tots els temps, amb l'anàlisi i comentari de les mateixes. Dirigit per Estanislau Tort. Els dilluns 9 d'octubre i 13 de novembre.