OCUPACIÓ I OPOSICIONS

Bases

Publicació bases BOPB: 08/11/2017

El termini per a la presentació de sol·licituts s'iniciarà a partir de l'endemà següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  S'indicarà el termini en aquesta pàgina web.

Publicació DOGC: 17.11.2017

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 18 de novembre fins el dia 7 de desembre de 2017 (ambdós inclosos).

Bases

Avís: us informem que la persona de contacte passa a ser la Sra. Anna Roca, Tel. 93 745 31 68

Publicació bases BOPB: 08/11/2017

El termini per a la presentació de sol·licituts s'iniciarà a partir de l'endemà següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S'indicarà el termini en aquesta pàgina web.

Publicació DOGC: 17.11.2017

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 18 de novembre fins el dia 7 de desembre de 2017 (ambdós inclosos).

 

Bases

Publicació bases BOPB: 29.05.2017

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S'indicarà el termini en aquesta pàgina web.

Publicació DOGC: 08.06.2017

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 9 de juny fins el dia 28 de juny de 2017 (ambdós inclosos).

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Termini per presentar subsanacions i/o possibles reclamacions: del dia 19 de juliol al dia 1 d'agost (ambdós inclosos).

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es

AVÍS: per a la realització del primer exercici els/les aspirants hauran de portar calculadora.

Resultats primer exercici

Resultats provisionals fase de valoració de mèrits i convocatòria entrevista personal

El termini per a la presentació d'esmenes i subsanacions serà del dia 8 de novembre al dia 21 de novembre, ambdós inclosos.

AVÍS: Enviarem correu electrònic als/a les aspirants comunicant la data de la publicació dels resultats finals d’aquest procés selectiu.

Resultats finals

 

Bases

Publicació bases BOPB: 10.08.2016

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S'indicarà el termini en aquesta pàgina web.

Publicació DOGC: 26.09.2016

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 27 de setembre fins el dia 17 d'octubre de 2016 (ambdós inclosos).

Tècnic/a Superior Sostenibilitat

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Termini per presentar subsanacions i/o possibles reclamacions: del dia 29 de novembre al dia 12 de desembre (ambdós inclosos)

Anunci modificació bases

AVÍS: El nou termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a l'endemà següent de la darrera publicació de l'anunci de modificació de bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació modificació BOPB: 20.04.2017

Publicació modificació DOGC: 20.04.2017

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 21 d'abril fins el dia 10 de maig de 2017 (ambdós inclosos).

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Termini per presentar subsanacions i/o possibles reclamacions: del dia 8 de juny al dia 19 de juny (ambdós inclosos).

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Resultats primera prova

Resultats provisionals fase de valoració de mèrits i convocatòria entrevista personal

El termini per a la presentació d'esmenes i subsanacions serà del dia 23 de setembre al dia 4 d'octubre, ambdós inclosos.

Resultats finals

Rectificació resultats finals

 

Tècnic/a Superior Enginyeria, especialitat Agronomia

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Termini per presentar subsanacions i/o possibles reclamacions: del dia 29 de novembre al dia 12 de desembre (ambdós inclosos)

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Resultats primera prova

Resultats valoració de mèrits provisional i convocatòria entrevista personal

Resultats finals

 

 

 

 

Bases

Publicació bases BOPB: 10.08.2016

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S'indicarà el termini en aquesta pàgina web

Publicació DOGC: 26.09.2016

El termini per a la presentació de sol·licituds serà del dia 27 de setembre al dia 17 d'octubre (ambdós inclosos)

AVÍS:  en relació al temari d'aquest procés es tindrà en compte la Llei 39/2015d'1 d'octubredel procediment administratiu comú de les administracions públiques i la  Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

El termini per a subsanacions i/o possibles reclamacions serà del dia 15 de novembre al dia 25 de novembre, ambdós inclosos.

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es

AVÍS: s'informa que els resultats dels/de les aspirants que han superat el primer i segon exercici de la primera prova, es publicaran la darrera setmana del mes de gener.