PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
OCUPACIÓ I OPOSICIONS

Procés selectiu per proveir, amb caràcter interí, una plaça de Tècnic/a Mitjà/na d'atenció a persones amb discapacitat, codi de convocatòria PA2-1-17

Bases

Publicació bases BOPB: 08/11/2017

El termini per a la presentació de sol·licituts s'iniciarà a partir de l'endemà següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  S'indicarà el termini en aquesta pàgina web.

Publicació DOGC: 17.11.2017

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 18 de novembre fins el dia 7 de desembre de 2017 (ambdós inclosos).

Anunci de modificació de bases

D'acord amb aquesta modificació, s'obrirà un nou termini per a la presentació de sol·licituds, a partir de l'endemà de la darrera publicació als butlletins oficials. El nou termini s'indicarà en aquesta pàgina web.

Els/les aspirants que ja han presentat sol·licitud dins del termini inicial, no caldrà que tornin a presentar-la.

Publicació modificació DOGC: 18/01/2018

Publicació modificació BOPB: 19/01/2018

El nou termini de presentació de sol·licituds serà del dia 20 de gener fins el dia 8 de febrer de 2018 (ambdós inclosos).

Procés selectiu per proveir, amb caràcter interí, una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Consum adscrita al Servei de Comerç, Consum i Turisme de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria PC1-1-17

Bases

Avís: us informem que la persona de contacte passa a ser la Sra. Anna Roca, Tel. 93 745 31 68

Publicació bases BOPB: 08/11/2017

El termini per a la presentació de sol·licituts s'iniciarà a partir de l'endemà següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S'indicarà el termini en aquesta pàgina web.

Publicació DOGC: 17.11.2017

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 18 de novembre fins el dia 7 de desembre de 2017 (ambdós inclosos).

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Termini per presentar subsanacions i/o possibles reclamacions: del dia 18 de gener de 2018 al dia 31 de gener de 2018 (ambdós inclosos).

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es

AVÍS:

El tribunal considera convenient orientar als/les aspirants respecte les fonts d’informació necessàries per preparar aquesta primera prova, apartat 14.1.1. de les bases.

Així per preparar aquesta prova el tribunal recomana consultar principalment les següents fonts d’informació, deixant clar que l’aspirant pot cercar les fonts que consideri pertinents per al desenvolupament correcte de la prova:

www.consum.cat, els continguts que fan referència a l’apartat “temes de consum”.

http://ca.sabadell.cat/actuacio/d/manual_atenciociudadana.pdf, manual d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Sabadell

A l’hora de preparar la prova els/les aspirants han de tenir present que, tal i com es determina en les bases de la convocatòria, es valoraran favorablement els següents aspectes:

-       Pel que fa a l’àmbit de coneixements relacionats amb el lloc de treball:

  • la correcció en les respostes (tant de contingut com de redacció i ortografia),
  • la profunditat en el coneixement de la matèria,
  • la sistemàtica,
  • la claredat,
  • la capacitat d’anàlisi.

-       Pel que fa al perfil necessari per desenvolupar aquest lloc de treball es valoraran les qualitats i idoneïtat del/de l’ aspirant en les competències actitudinals, relacionals, funcionals determinades per al lloc de treball i especialment :

  • la recerca de solucions,
  • habilitats interpersonals,
  • orientació al client extern i intern,

El tribunal considera convenient especificar que la funció de “Col·laborar en l’organització, programació i coordinació de les campanyes d’inspecció de control de mercat pel compliment de la normativa dels establiments de la ciutat” recollida en l’apartat 9a de les bases com una de les funcions que té encomanades el lloc de treball que es cobreix s’ha de preparar en referencia exclusivament a l’àmbit de consum. És a dir, les funcions que té l’àmbit de consum en matèria d’inspecció de mercats.  

 

Procés selectiu de borsa de treball per proveir places de Tècnic/a Superior Economia de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria PA1-1-17

Bases

Publicació bases BOPB: 29.05.2017

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S'indicarà el termini en aquesta pàgina web.

Publicació DOGC: 08.06.2017

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 9 de juny fins el dia 28 de juny de 2017 (ambdós inclosos).

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Termini per presentar subsanacions i/o possibles reclamacions: del dia 19 de juliol al dia 1 d'agost (ambdós inclosos).

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es

AVÍS: per a la realització del primer exercici els/les aspirants hauran de portar calculadora.

Resultats primer exercici

Resultats provisionals fase de valoració de mèrits i convocatòria entrevista personal

El termini per a la presentació d'esmenes i subsanacions serà del dia 8 de novembre al dia 21 de novembre, ambdós inclosos.

AVÍS: Enviarem correu electrònic als/a les aspirants comunicant la data de la publicació dels resultats finals d’aquest procés selectiu.

Resultats finals

 

Procés selectiu per proveir, amb caràcter interí, una plaça de Tècnic/a Superior Sostenibilitat (PA1-2-16) i una plaça de Tècnic/a Superior Enginyeria, especialitat agronomia (PA1-3-16) adscrites al servei de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes

Bases

Publicació bases BOPB: 10.08.2016

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S'indicarà el termini en aquesta pàgina web.

Publicació DOGC: 26.09.2016

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 27 de setembre fins el dia 17 d'octubre de 2016 (ambdós inclosos).

Tècnic/a Superior Sostenibilitat

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Termini per presentar subsanacions i/o possibles reclamacions: del dia 29 de novembre al dia 12 de desembre (ambdós inclosos)

Anunci modificació bases

AVÍS: El nou termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a l'endemà següent de la darrera publicació de l'anunci de modificació de bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació modificació BOPB: 20.04.2017

Publicació modificació DOGC: 20.04.2017

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 21 d'abril fins el dia 10 de maig de 2017 (ambdós inclosos).

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Termini per presentar subsanacions i/o possibles reclamacions: del dia 8 de juny al dia 19 de juny (ambdós inclosos).

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Resultats primera prova

Resultats provisionals fase de valoració de mèrits i convocatòria entrevista personal

El termini per a la presentació d'esmenes i subsanacions serà del dia 23 de setembre al dia 4 d'octubre, ambdós inclosos.

Resultats finals

Rectificació resultats finals

 

Tècnic/a Superior Enginyeria, especialitat Agronomia

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Termini per presentar subsanacions i/o possibles reclamacions: del dia 29 de novembre al dia 12 de desembre (ambdós inclosos)

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Resultats primera prova

Resultats valoració de mèrits provisional i convocatòria entrevista personal

Resultats finals

 

 

 

 

  • 1
  • 2