Plàstiques

Exposicions temporals al Museu d'Art

 
A qui s'adreça:
Alumnes d'educació primària, ESO, batxillerat i formació professional.

Descripció:
El Museu d'Art de Sabadell ofereix al llarg de l'any una programació diversa d'exposicions temporals que pretenen:

- Activar el interès del gran públic
- Continuar la línia de difusió de temes d’art local
- Recuperar i difondre temes artístics d’abast nacional
- Potenciar el treball del museus i la contemporaneïtat
- Consolidar les col·laboracions i coorganitzacions
- Continuar amb l’estudi i difusió dels fons propis

Objectius:
- Aprendre a valorar l'art i conèixer artistes destacats de Sabadell.
- Aproximar als usuaris i usuaris els conceptes de dada, informació i coneixement.
- Reflexionar sobre la quantitat de dades que generem i consumim diàriament.
- Fomentar un espai d’aprenentatge, compartir, creatiu i transdisciplinar.

Competències bàsiques:
- Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
- Competència artística i cultural
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

PROGRAMACIÓ:


ATLES SABADELL. IMAGINAR, REPRESENTAR, CONSTRUIR LA CIUTAT
Visita guiada amb activitat

Descripció:
L’exposició consisteix en crear un Atles obert, és a dir, fruit de la participació de diferents artistes i especialistes i, alhora, públic, on s'hi representen varis aspectes de la ciutat de Sabadell, on s’hi reuneixen una multiplicitat de discursos, sabers, disciplines i generes al voltant de la ciutat de Sabadell.

L’objectiu més immediat de l’exposició és ampliar el coneixement i l’imaginari geogràfic de la ciutat. Identificar nous fenòmens o processos urbans o territorials i difondre’ls per mitjà d’arxius – visuals, sonors - «cartogràfics». Aportar noves idees o propostes que permetin generar un debat sobre el futur de la ciutat. Mostrar noves maneres de pensar, representar o intervenir sobre l’espai públic. Més generalment, destacar el paper de la cartografia com a pràctica artística vinculada al coneixement crític de la ciutat i la seva possible intervenció.
 
Atles Sabadell vol reunir dos camps discursius totalment complementaris: per una banda, el llenguatge cartogràfic com a dispositiu privilegiat per representar i construir el territori i la ciutat; un llenguatge, val a dir, que l’art pot enriquir o ampliar a fi de posar de relleu les seves contradiccions o limitacions. 

Després de la visita guiada a l’exposició, es convidarà als alumnes a participar en la construcció d’un mapa de Sabadell, un mapa fet entre tots, on afegiran aquells elements/objectes que els semblin més adequats, fets amb materials diversos (papers, cartró, reciclatge, etc.)

Desenvolupament:
Dates de realització: de l'1 d’octubre al 24 de febrer de 2019
Durada: 1:30 hores
Nombre d'alumnes per sessió: 1 un grup classe
Lloc de realització: Museu d'Art de Sabadell
Cost: 32,25€ (fins desembre 2018. A partir de gener de 2019, consultar preus). Gratuïta per als centres educatius d’ensenyament reglats domiciliats a Sabadell.
Observacions: es poden adaptar les activitats a altres nivells i grups, prèvia consulta.

Inscripció:
   Atles Sabadell, en català

  Atles Sabadell, en anglès

  Atles Sabadell, en francès


Informació:
Museu d'Art de Sabadell
Persona de contacte: Montse Mallol
Telèfon: 93 725 77 47
Correu electrònic: mmallol@ajsabadell.cat
Consulteu web

Organització

Museu d'Art de Sabadell

 

Imprimeix