Plàstiques

Descobreix-te artista!

A qui s'adreça: 
Alumnes d'educació primària.

Descripció:
L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell vol potenciar en l’alumne/a la seva creativitat i capacitat d’observació a través de les dues modalitats artístiques, de pintura i escultura, amb diferents activitats cadascuna d'elles:
Objectius:
- Experimentar amb colors, formes i línies a través de l’experiència vivencial d’un taller artístic.
- Reconeixer i aprendre la família dels colors (colors primaris, secundaris i terciaris).
- Expressar oralment idees, emocions i experiències a partir de l’observació de les manifestacions artístiques exposades a l’Acadèmia en el moment i la tutorització del mestre de taller
- Aprendre en el maneig de la tècnica pictòrica i escultòrica i conèixer els materials de l'ofici.
- Aproximar el paper social i cultural de les exposicions culturals i d’art, cultivant sensibilitat vers la realitat patrimonial i les seves qualitats estètiques i funcionals.
 
Competències bàsiques
-  Competència comunicativa lingüística i audiovisual
-  Competència artística i cultural

Descobreix-te artista
Pintura: taller
 
Descripció:
Taller dirigit de dibuix i pintura on experimentaran amb el propi potencial artístic i el material ofertat, posant el focus d'atenció en el color i la forma com a conceptes constructors d'una imatge.
Material: tela, tàblex, paleta de pintor, pintura, un pinzell prim i un de gruixut, drap, aigua i cavallet de pintor. Tot aquest material serà subministrat a cada un dels alumnes.

Dates de realització i horaris: divendres, d’octubre a juny,  de 10 a 11h.
Durada: 1 hora
Cost: 5 € per alumne (sense IVA). El minim d'alumnes per a la pràctica de taller és de 20 i el màxim de 30.

Observacions:
- Cada alumne s’emportarà a casa la seva obra pictòrica realitzada al taller de l’Acadèmia, el material consta d’una tela tàblex prèviament preparada i pintada sobre cavallet. Aquest material podrà ser recollit una setmana desprès de la realització de la pràctica de taller ja que el material haurà de passar un procés de assecat natural de la pintura en el suport realitzat, Aquest material es podrà venir a buscar a l'Acadèmia de Belles Arts en horari de dimarts a dissabte, de 17.30 a 20.30 h per part d'un responsable de l'escola.
- Cada alumne haurà de portar una bata pròpia per tal de preservar la roba neta de possibles taques de pintura del taller.
- Un cop reservada la inscripció, s'ha de realitzar el pagament acreditatiu. Descarregueu aquí el document amb les indicacions a seguir.
 
 
Inscripció:
 

Descobreix-te artista.
Pintura: taller i visita comentada a l’exposició i història de l’Acadèmia

Descripció:
Taller pràctic i visita guiada als espais de l’Acadèmia (exposicions, tallers de pintura, dibuix,...) per donar a conèixer l’activitat que fa, tot cultivant l’esperit crític i el gust per l’art a través de l’observació i anàlisi de les exposicions del moment, així com la seva història de 137 anys al servei de l'art i la cultura en la ciutat de Sabadell.
Material: tela tàblex, paleta de pintor, pintura, un pinzell prim i un de gruixut, drap, aigua i cavallet de pintor. Tot aquest material serà subministrat a cada un dels alumnes.

Dates de realització i horaris: divendres, d’octubre a juny,  de 10 a 12h (hi hauran 15 minuts de descans per esmorzar entre les 10.45  i les 11.00 h o de les 11.00 a les 12.15 h)
Durada: 2 hores
Cost: 6 € per alumne (sense IVA). El minim d'alumnes per a la practica de taller es de 20 i el màxim de 30
 
Observacions:
- Cada alumne s’emportarà a casa la seva obra pictòrica realitzada al taller de l’Acadèmia, el material consta d’una tela tàblex prèviament preparada i pintada sobre cavallet. Aquest material podrà ser recollit una setmana després de la realització de la pràctica de taller ja que el material haurà de passar un procés de assecat natural de la pintura en el suport realitzat. Aquest material es podrà venir a buscar a l'Acadèmia de Belles Arts en horari de dimarts a dissabte, de 17:30 a 20:30 h per part d'un responsable de l'escola.
- Cada alumne haurà de portar una bata pròpia per tal de preservar la roba neta de possibles taques de pintura del taller.
- Un cop reservada la inscripció, s'ha de realitzar el pagament acreditatiu. Descarregueu aquí el document amb les indicacions a seguir.
 
Inscripció:
 

Descobreix-te artista.
Visita comentada a les exposicions d'art contemporani i història de l’Acadèmia

Descripció:
Visita guiada als espais de l’Acadèmia (exposicions, tallers de pintura, dibuix, auditori...) per donar a conèixer l’activitat que s'hi fa, tot cultivant l’esperit crític i el gust per l’art a través de l’observació i anàlisi de les exposicions del moment, així com la seva història de 137 anys al servei de l'art i la cultura en la ciutat de Sabadell.

Dates de realització i horaris: dimecres, d’octubre a juny, de 10 a 11h
Durada: 1 hora
Cost: 3 € per alumne (sense IVA). El minim d'alumnes per a la pràctica de taller és de 20 i el màxim de 30.

Observacions: un cop reservada la inscripció, s'ha de realitzar el pagament acreditatiu, descarregant el document adjunt trobareu els passos a seguir per a aquesta formalització.
 
Inscripció:
 

Descobreix-te artista
Escultura: taller
 
Descripció:
Taller dirigit d'escultura a on experimentaran amb el propi potencial artístic i el material ofertat, posant el focus d'atenció al volum i la textura del medi per modificar i construir l'objecte. Hi haurà una presentació en projector per donar idees i coneixement sobre l'activitat a realitzar.
Material: peça de fang, eines d'escultura i torn rotatori. Tot aquest material serà subministrat a cada un dels alumnes.

Dates de realització i horaris: dilluns, d’octubre a juny,de 10 a 11 h
Durada: 1 hora
Cost: 5 € per alumne (sense IVA)
Observacions:
- Cada alumne s’emportarà a casa la seva peça escultòrica realitzada al taller de l’Acadèmia, el material consta d’un volum fet amb fang treballat amb eines d’escultura. Aquest material podrà ser recollit una setmana desprès de la realització de la pràctica de taller ja que el material haurà de passar un procés de assecat natural del fang. Aquest material es podrà venir a buscar a l'Acadèmia de Belles Arts en horari de dimarts a dissabte, de 17.30 a 20.30 h per part d'un responsable de l'escola.
- Cada alumne haurà de portar una bata pròpia per tal de preservar la roba neta de possibles taques de pintura i de fang del taller.
- Un cop reservada la inscripció, s'ha de realitzar el pagament acreditatiu. Descarregueu aquí el document amb les indicacions a seguir.

Inscripció:
 

Descobreix-te artista.
Escultura: taller i visita comentada a les exposicions d'art contemporani i història de l’Acadèmia

Descripció:
Taller pràctic i visita guiada als espais de l’Acadèmia (exposicions, tallers de pintura, dibuix,...) per donar a conèixer l’activitat que fa, tot cultivant l’esperit crític i el gust per l’art a través de l’observació i anàlisi de les exposicions del moment, així com la seva història de 137 anys al servei de l'art i la cultura en la ciutat de Sabadell.
Material: peça de fang, eines d'escultura i torn rotatori. Tot aquest material serà subministrat a cada un dels alumnes.

Dates de realització i horaris: dilluns, d’octubre a juny,  de 10 a 12 h (hi hauran 15 minuts de descans  per esmorzar entre les 10.45 i les 11.00 h o de les 11.00 a les 12.15 h)
Durada: 2 hores
Cost: 6 € per alumne (sense IVA). El minim d'alumnes per a la practica de taller es de 20 i el màxim de 30.
 
Observacions:
- Cada alumne s’emportarà a casa la seva peça escultòrica realitzada al taller de l’Acadèmia, el material consta d’un volum fet amb fang treballat amb eines d’escultura. Aquest material podrà ser recollit una setmana desprès de la realització de la pràctica de taller ja que el material haurà de passar un procés de assecat natural del fang. Aquest material es podrà venir a buscar a l'Acadèmia de Belles Arts en horari de dimarts a dissabte, de 17.30 a 20.30 h per part d'un responsable de l'escola.
- Cada alumne haurà de portar una bata pròpia per tal de preservar la roba neta de possibles taques de pintura i de fang del taller.
- Un cop reservada la inscripció, s'ha de realitzar el pagament acreditatiu. Descarregueu aquí el document amb les indicacions a seguir.
 
Inscripció:
 

Desenvolupament:
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe (màxim 30 alumnes)
Lloc de realització: Acadèmia de Belles Arts de Sabadell
Observacions: per motius organitzatius, cal fer la inscripció amb un mínim d’un mes abans del dia escollit per fer l’activitat.
Es important registrar el numero més precís possible d’alumnes inscrits per tal de facilitar el material, així com l’avís al professor del taller i guia de l’Acadèmia.
Una vegada registrat el numero d’alumnes no es podrà abonar el cost d’inscripció en cas de falta d’asistencia per persona, ja que la despesa del material esta sota demanda d’alumnes matriculats.
Una vegada l'escola s'hagi inscrit en el taller desitjat dins del programa web Ciutat i Escola, s'ha d'enviar un correu a gtorres@fbellesarts.org o trucant al telèfon 93 725 09 45 per tal de confirmar l'assistència del grup i concretar exactament el dia o qualsevol dubte o suggereriment de l'escola.
Si per algún motiu l'escola decideix anular la visita, és important que ho faci possant-se en contacte amb l'Acadèmia de Belles Arts.
 
Informació: 
Acadèmia de Belles Arts de Sabadell
Persona de contacte: Gerard Torres Sanmartí
Correu electrònic: gtorres@fbellesarts.org
Telèfon: 93 725 09 45
Consulta Web
 
Organització:
Acadèmia de Belles Arts de Sabadell
 

Imprimeix