Cultura popular

Taller de cançó improvisada

A qui s'adreça
Alumnes de cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat, formació professional i escoles d'adults.

Descripció
Taller de cançó improvisada o glosa.  S’iniciarà els participants en l’art d’improvisar versos sobre melodies tradicionals.

 Consta de les següents parts:

- Presentació del taller explicant què és la glosa i els seus gèneres. Farem un recorregut pel mapa dels Països Catalans veient alguns dels llocs on es canta.
- Recerca i pràctica de rimes habituals i senzilles.
- Construcció per part dels alumnes de quartetes (quatre versos heptasíl·labs on rimen el segon i el quart).
- Aprenentatge de la melodia del Garrotin (típic de la Festa Major de Sabadell).
- Interpretació dels  alumnes de  versos elaborats amb la música del Garrotin.
- Improvisació sobre temes donats.
 
Feina prèvia: Si voleu familiaritzar-vos amb la cançó improvisada podeu descarregar-vos recursos d ela web www.eduglosa.cat
 
Objectius:
- Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels altres i d’un mateix, per a participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a l’enteniment i mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses, evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics.
- Parlar i expressar-se en llengua catalana, per desenvolupar la seva competència comunicativa i per a la participació en la vida social.
- Improvisar com a font de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement d’un mateix i del món, i consolidar expressió oral i estructura del discurs.
- Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües i participar activament en el control i avaluació del propi aprenentatge i el dels altres.

Competències bàsiques:
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual
- Competència d'educació artística i cultural
- Competència d'autonomia i iniciativa personal

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: de dilluns a divendres als matins, a concretar amb el centre.
Durada: 1 hora i mitja
Nombre d'alumnes per sessió: grup classe
Lloc de realització: a la mateixa aula
Cost: 80 € per sessió 
Més informació
 
Inscripció:
 

Informació
Cor de Carxofa
Persona de contacte: Gemma Balagué
Correu electrònic:  info@eduglosa.cat
Telèfon: 667 202 434
Consultar Web www.eduglosa.cat

Organització:
Cor de Carxofa. Associació pel foment del glosat
 

 

Imprimeix