Cultura popular

Fem pinya amb els joves, donem pit als barris

A qui s'adreça:
Alumnes d'ESO.

Descripció:
Projecte que s'adreça a tres grups classe de cada institut públic de la ciutat, preferiblement de 3r d'ESO, amb l'objectiu de crear una colla castellera i participar a la Mostra castellera de secundària de Sabadell, dissabte 1 de desembre 2018. La proposta consta de 4 sessions a realitzar al centre educatiu i/o al local dels Castellers de Sabadell, més una visita al Castelldoscopi i la participació a la Mostra.

Els Castellers de Sabadell tenim una llarga tradició en l’organització de tallers a les escoles i instituts de Sabadell i comarca, així com en actuacions castelleres d'alt nivell. Enguany, dins el marc del projecte Fem pinya amb els joves, donem pit als barris, ens marquem com a objectiu que els alumnes realitzin una aproximació a la pràctica castellera des d’una vessant vivencial. Es tracta de crear una colla castellera a cada institut i preparar una actuació conjunta. En definitiva, compartir amb la resta de joves castellers novells, d'arreu de la ciutat, una mostra on cada centre pugui mostrar el resultat dels seus aprenentatges. 
 
Constituir una colla castellera a cada institut permet abordar temes com ara la imatge de cada colla, els trets característics del centre, el color de la samarreta,... El dia de la mostra, cada centre portarà un color de samarreta diferent, els costos de la qual estan internalitzats en el projecte. El disseny de la samarreta, en referència al color i l'escut de cada colla d'institut, serà una de les activitats programades en les diferents sessions a desenvolupar. La mostra no només serà una actuació castellera sinó també serà una festa jove, inclusiva, integradora i cultural.
 
El projecte es porta a terme durant el primer trimestre del curs 2018-2019. Consta de 4 sessions on les dues primeres tenen un contingut més generalista centrat en la teoria i el món casteller, utilitzant una unitat didàctica on els alumnes treballaran els valors i les competències que ens ofereix la pràctica castellera. Aquestes sessions es complementen amb el suport de materials expositius, com ara l'exposició del Castelloscopi, situada al Gremi de Fabricants de Sabadell, i el material de l'equip de didàctica de la colla. Les dues darreres sessions, tenen un contingut més focalitzat, per tal de preparar la participació dels alumnes a la Mostra castellera de secundària de Sabadell. Un dels factors que facilitaran l’èxit del projecte és la vinculació dels joves i dels professionals del centre, per la qual cosa es proposa crear la figura del cap de colla a cadascuna de les colles de secundària, dels diferents instituts. Es farà un treball específic capacitatiu amb els màxims representats d'aquestes. 
 
El projecte          Dossier pel professorat (centres participants)           
 
Autorització de drets d'imatge (centres participants)
 
El calendari i l'estructura d'aquestes sessions és la següent:
Les sessions a l'institut estan conduides per quatre membres de la colla dels Castellers de Sabadell. Hem previst reservar un matí a cada institut. Podeu decidir si feu una única sessió amb els tres grups classe simultàniament, o bé preferiu fer tres sessions, una per cada grup classe, de forma consecutiva el mateix matí. Cal fer una inscripció per a cada sessió, triant el dia. A l'apartat d'observacions indiqueu-nos la vostra preferència horària. Cal posar-se en contacte amb Castellers per confirmar els horaris de les sessions. Pel que fa les sessions del Castelldoscopi, estan limitades a un grup classe, per la qual cosa, si participen 3 grups classe, necessàriament heu de fer 3 reserves.

Objectius:
- Descobrir i potenciar a través de l'activitat castellera, valors d'àmbit social, emocional, de desenvolupament personal i cognitiu.
- Entendre la utilitat de la meteorologia i dels principis de la física, aplicats a la mecànica de vol lliure.
- Creació d'una colla castellera d'institut a cada centre educatiu.
- Arribar a la Mostra de castells de secundària amb els coneixements i competències bàsiques per a realització d'una petita actuació castellera.

Competències bàsiques:
- Competència artística i cultural.
- Competència d’autonomia i d'iniciativa personal.
- Competència social i ciutadana.
 
Desenvolupament:
Dates de realització: del 12 de setembre a l'1 de desembre 2018.
Durada: les 4 sessions al centre educatiu, tenen una durada d'1 hora i mitja. La sessió del Calidoscopi, 1 hora.
Nombre d'alumnes per sessió:  3 grups classe per les sessions al centre educatiu, podeu decidir si es fan 3 sessions de forma consecutiva el mateix matí, o bé una única sessió amb els 3 grups classe, simultàniament. Pel que fa a la visita al Castelldoscopi, cada reserva només és per 1 grup classe.
Lloc de realització: al centre educatiu, a la seu dels Catellers de Sabadell i a la seu del Gremi de Fabricants.
Cost: gratuït
Materials: properament podreu accedir al campus virtual, que contindrà la unitat didàctica.
Observacions: els participants del projecte, tant alumnes, com professors i castellers, estan coberts per una assegurança de responsabilitat civil general, pròpia de les colles membres de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya més una assegurança d'accidents personals, contractada especialment per aquest projecte.
 
Inscripció:
          1a sessió:  del 12 al 28 de setembre
 
          2a sessió:  de l'1 al 19 d'octubre
 
          3a sessió:  del 22 d'octubre al 9 de novembre
 
          4a sessió:  del 12 al 30 de novembre
 
          Visita guiada al Castelldoscopi:  de l'1 d'octubre al 9 de novembre

Informació:
Persona de contacte: Ricard Burguès
Correu electrònic: coordinacio.projectes@saballuts.cat 
Telèfon: 618 837 469
www.saballuts.cat

Organització:
Castellers de Sabadell i Regidoria de Cultura.

 

Imprimeix