Diversitat i convivència

Visita al Club social La Xamba de Salut Mental de Sabadell

A qui s'adreça:
Alumnes dels formació professional.

Descripció:
Visita guiada a les instal·lacions del Club Social La Xamba, servei d'inclusió comunitària de Salut Mental de Sabadell, amb una presentació del propi servei (objectius, estructura, activitats,...) amb la col·laboració, si s’escau, dels propis interessats. Està especialment indicada per alumnes de cicles formatius d'Atenció a la Dependència, Animació Sociocultural i Turística i Integració Social.

La Xamba és un recurs per a fomentar, a través d'un Pla d'intervenció individual, la participació i la inclusió social mitjançant el lleure. Es constitueix com una estructura de suport social per tal que les persones que hi participen disposin d'una xarxa social de referència i puguin superar els obstacles que dificulten la seva participació en activitats del seu entorn comunitari i, d'aquesta manera, poder gaudir del temps de lleure d'una forma satisfactòria.

Objectius:
- Sensibilitzar l'entorn educatiu sobre les persones amb  diversitat mental per afavorir la seves integració, i minimitzar la tendència a l'estigma i l'exclusió.
- Afavorir una imatge realista del col·lectiu i trencar els estereotips socials que marquen la mirada de la societat.
- Tenir un coneixement directe d’un servei que dona atenció a persones amb malaltia mental.

Competències bàsiques:
- Competència d'autonomia i iniciativa personal
- Competència social i ciutadana

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: de dilluns a dijous, de 9 a 13 h i de 16:30 a 19:30h durant tot el curs escolar.
Durada: entre 50 i 60 minuts.
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: a la seu de Salut Mental de Sabadell, c. de Leonardo da Vinci, 81
Cost: gratuït

Inscripció: 
 
Informació:
Persona de contacte: Pilar Requena
Correu electrònic: comunicacio@salmensa.org
Telèfon: 93 727 48 40
Dilluns, dimarts i dimecres, de 9 h a 13 h
Consulta web

Organització:
Associació Salut Mental Sabadell


 

 

Imprimeix