Diversitat i convivència

No, no són bromes

A qui s'adreça:
Alumnes de 1r d’ESO.

Descripció:
Bullying. Tothom n'ha sentit a parlar, però sabem identificar-ho? No. No són bromes.

Durant tot el taller es treballa en 3 grups petits, que interaccionen entre ells, per tal de facilitar la implicació i participació de tot l'alumnat.
S’inicia el taller amb la lectura d'un cas real de bullying, que s’anirà treballant al llarg de les dues hores i amb el suport d'unes preguntes guió, i s'incita a l'alumnat a identificar elements claus d'aquesta situació.
Es fa una posta en comú, perquè siguin ells i elles qui a través del treball previ arribin tant a la definició com a les actituds correctes que s'han de tenir quan estem davant d'un assetjament... A través de diverses dinàmiques i jocs de rol es dóna especial importància a l'empatia i a la rellevància de tots i totes per evitar aquests maltractes, malgrat ens pensem que no hi tenim res a veure. Per a portar-la a terme s'incorporen elements de joc i d'imatges per fer l'activitat més dinàmica i vivenciada.
No, no són bromes. Amb una broma hi riu tothom...

Objectius:
- Desenvolupar el coneixement crític per analitzar i interpretar fets.
- Promoure la participació i la implicació en la lluita contra qualsevol tipus d’assetjament.
- Identificar conductes d’assetjament i tot allò que comporten aquestes accions.

Competències bàsiques:
- Competència social i ciutadana
- Competència d'autonomia i d’iniciativa personal

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: preferentment a l'octubre
Durada: 2 hores
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: al centre educatiu
Cost: gratuït
Observacions: cal tenir: ordinador i projector o pantalla digital i connexió a Internet (es connecta a uns vídeos de you tube).
És obligatori l’assistència de professorat a l’aula.

Inscripció:
 

Informació:
Oficina Jove
Persona de contacte: Carmen Gracia
Correu electrònic: cgracia@ajsabadell.cat
Telèfon: 93 745 33 01
Consulta web

Organització:
Regidoria de Drets Civils i Gènere

Imprimeix