Sexualitat i afectivitat

El joc de les emocions en les relacions afectives i sexuals

A qui s'adreça:
Alumnes de 2n cicle d' ESO, batxillerat, formació professional i escoles d'adults.

Descripció:
Representació teatral còmica  que, alhora que mostra diferents situacions on el grup assistent pot identificar-se, activa emoció i pensament per obrir la mirada . Posteriorment l'actor educador crea  un marc per a la reflexió i la participació, atenent les formes d’expressió i comunicació més properes al grup.

Els continguts són:

Posteriorment l'actor educador crea  un marc per a la reflexió i la participació, atenent les formes d’expressió i comunicació més properes al grup.

Objectius:
- Fomentar una actitud saludable i responsable a través de la informació, l'autonomia, el respecte i la consciencia.
- Observar les relacions entre el cos, emoció i pensament per l'equilibri personal.
- Aportar recursos per treballar les habilitats personals i socials.
- Afavorir el coneixement de llenguatges expressius i la seva comunicació.

Competències bàsiques:
- Competència d'autonomia i iniciativa personal
- Competència de coneixement i interacció amb el món físic

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: a determinar
Durada: 30 minuts de monòleg i de 60 a 90 minuts de dinamització i debat amb el grup.
Nombre d'alumnes per sessió: grup classe, fins a 35 alumnes
Lloc de realització: centre educatiu
Cost: 220 €, IVA inclòs Dos grups classe, fins a 65alumnes.
Observacions: el debat es pot allargar més estona, segons disponibilitat del centre.
 
Inscripció:
 

Informació:
Teatre del Buit
Persona de contacte: Juanjo Camarena
Telèfon: 637741476
Correu electrònic: teatredelbuit@gmail.com

Organització:
Teatre del Buit i Regidoria de Salut

 

Imprimeix