Energia

Taller de cuina solar i estalvi energètic

A qui s'adreça:
Alumnes de cicle superior d'educació primària.

Descripció:
El taller s'inicia amb una introducció sobre la problemàtica energètica i com podem canviar la situació a partir dels nostres hàbits personals.

En la part pràctica es comparen dos sistemes de consums d'energia i d'aigua (malbaratador i eficient) i es calcula el consum d'energia, els costos econòmics i les emissions de CO2. Durant el matí es cuina amb el Sol i es prova el què s'ha cuinat.

Objectius:
- Desenvolupar la mirada conscient amb el consum energètic global.
- Relacionar el consum energètic domèstic amb la problemàtica ambiental global.
- Estalviar de manera fàcil a casa.

Competències bàsiques:
- Competència matemàtica
- Competència d’autonomia i d’iniciativa personal
- Competència del coneixement i la interacció amb el món físic

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: durant tot el curs escolar
Durada: 2 hores i mitja
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe 
Lloc de realització: Parc Central del Vallès, c. de Ramon Albó, 1
Cost: s'ofereix un nombre limitat de sessions gratuïtes per als centres educatius públics. Cada centre educatiu només pot fer la reserva per 2 grups classe, per rigorós ordre d'arribada. La inscripció no és en ferm fins la confirmació per part d'Intiam Ruai. Per altres inscripcions, cal contactar directament amb l'empresa.
 
Inscripció:
Les activitats finançades per l’Ajuntament seran realitzades durant el primer trimestre, fins 21 de desembre de 2019, en data a convenir amb el proveïdor. Les activitats amb cost pel centre es poden programar durant tot el curs escolar.
 
Informació:
Intiam Ruai
Persona de contacte: Manel Rivero Rossi
Telèfon: 646 501 663
Correu electrònic: educa@intiam.cat
Consultar Web
 
Regidoria de Transició Energètica

Persona de contacte: Jaume Enciso
Telèfon: 937 45 33 14
Correu electrònic:

Organització:
Intiam Ruai SL i Regidoria de Transició Energètica

 

Imprimeix