Medi natural

I després d'un incendi, què?

A qui s'adreça:
Alumnes d'ESO, batxillerat, formació professional i escoles d'adults.

Descripció:
Activitat a l'aula o en laboratori en la que s’expliquen els incendis forestals com a factor natural i alhora potenciat per l’acció humana.

Es veuen les estratègies d’espècies vegetals per regenerar-se després d’un incendi, així com els efectes sobre la fauna i el sòl. Un experiment amb maquetes de sòl permet observar els efectes de la pluja sobre el sòl del bosc i, a partir dels resultats, elaborar-ne les conclusions.

Objectius:
- Identificar els factors naturals i antròpics que originen els incendis forestals.
- Conèixer la resposta dels organismes davant del foc.
- Experimentar el mètode científic: realitzar un experiment, recollir-ne les dades, analitzar-les i interpretar els resultats.
- Conèixer l’evolució natural postincendi d’un ecosistema mediterrani.
- Adquirir les conductes que eviten la generació d’incendis en zones forestals.

Competències bàsiques:
- Competència del coneixement i la interacció amb el món físic
- Competència matemàtica
- Tractament de la informació i la competència digital

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: a convenir directament amb l'ADENC
Durada: taller a l'aula de 2 hores de durada
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: aula o laboratori
Cost monitoratge: 130 € per grup classe.
S'ofereixen algunes sessions gratuïtes per als centres del Pla Educatiu d'Entorn. La inscripció no és ferma fins la confirmació per part de la ADENC.
Material:

Material didàctic per a l'alumnat   

Material del taller: maquetes de sòl de bosc en diferents supòsits, safates, pots, coladors, balança... per als experiments

Inscripció:

Escoles de Pla Educatiu d'Entorn
 
Inscripció:
 
Informació:
ADENC- Ecologistes de Catalunya
Persona contacte:  Adelaida Clavaguera Mora
Telèfon: 93 717 18 87
correu electrònic: correu@adenc.cat
Consultar Web
Twitter, Instagram, Facebook @adenc1982
 
Organització:
ADENC - Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura i Regidoria de Transició Energètica.

 

Imprimeix