Medi rural

Noves tecnologies, orientació i gestió forestal al bosc de Can Deu

A qui s'adreça:
Alumnes d''ESO, batxillerat i formació professional.
 
Descripció:
Itinerari pel Bosc de Can Deu on els alumnes hauran d’anar trobant els punts d’observació i realitzant proves de investigació mitjançant l’ús de les noves tecnologies aplicades al mòbil. 
A partir de les seves observacions podran elaborar i defensar diverses estratègies orientades a la recuperació de l’espai forestal.
Els alumnes, distribuïts en equips de treball, realitzaran un itinerari de recerca pel bosc de Can Deu on compararan les diferents tipologies de vegetació per tal de treure conclusions sobre com afrontar la recuperació del bosc.
Per tal de poder realitzar la recerca caldrà, prèviament, saber emprar la brúixola i interpretar un mapa i identificar els punts marcats on faran diverses proves emprant les noves tecnologies aplicades al mòbil.
 
Objectius:
- Apropar-se al coneixement de la gestió forestal i de l’ecologia.
- Aplicar l’ús de les noves tecnologies en el procés d’aprenentatge.
 
Competències bàsiques:
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
- Assolir la competència científica
- Tractament de la informació i competència digital
 
Desenvolupament:
Dates de realització: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h.
Durada: 2 hores i mitja (matí)
Nombre d'alumnes per sessió: 2 grups classe, màxim 30 alumnes/grup. Cada grup classe fa l'activitat amb un monitor.
Lloc de realització: Espai Natura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell (masia de Can Deu – C. del Bosc, s/n. Sabadell)
Com s'hi arriba: autobús urbà, línies 1, 2 i 3
Cost: 168€ per grup classe. 
Observacions: tots els centres educatius que són clients del BBVA CX tindran un descompte del 15%.
A les escoles del Pla Educatiu d'Entorn, se'ls aplicarà un descompte fix del 30%.
Si l’activitat es contracta per a realitzar-la als mesos de desembre, gener o febrer, s’aplicarà un descompte del 7%.
Material: dossier per al professor

Inscripció:

Informació:
Persona de contacte: Hilari Teixidó
Correu electrònic: visitesen@fundaciosabadell.cat
Telèfon: 93 716 47 81    
Consulta Web

Organització :
Fundació 1859 Caixa Sabadell

Imprimeix