Medi urbà

Fem ciència ciutadana: descobrim la biodiversitat urbana amb el mòbil

A qui s'adreça:
Alumnes d'ESO, batxillerat, formació professional i escoles d'adults.

Descripció:
Proposta educativa que consisteix en un mostreig de la biodiversitat urbana tot utilitzant aplicacions mòbils (app). Per fer-ho primer farem una sessió a l'aula i, posteriorment un itinerari per la ciutat.

És recomanable realitzar les activitat en dos dies diferents:

Uns dies més tard, quan les dades de les observacions s'hagin pogut validar, l'alumnat podrà elaborar un informe amb les dades treballades i amb conclusions extretes de les dades recollides. Opcionalment, les dades obtingudes es podran utilitzar posteriorment per a diferents estudis o treballs al centre.

Objectius educatius:
- Participar en un activitat de ciència ciutadana col·laborativa i entendre'n l'interès.
- Conèixer aplicacions de ciència ciutadana col·laborativa i descobrir-ne el potencial.
- Descobrir la riquesa de la biodiversitat urbana i conèixer la presència i problemàtica de les espècies al·lòctones invasores.
- Obtenir informació útil per a realitzar una diagnosi col·laborativa de la biodiversitat urbana a Sabadell.

Competències bàsiques:
- Competència del tractament de la informació i competència digital
- Competència del coneixement i la interacció amb el món físic
- Competència social i ciutadana

Desenvolupament:
Dades i horaris: a convenir.
Durada: és recomanable realitzar les activitat en dos dies diferents

Nombre alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: aula i parc o jardí de la ciutat (a convenir).
Cost: 295 € per grup classe
Observacions: l'alumnat haurà de portar telèfon mòbil o tauleta amb bateria carregada. Es treballarà en grup, així que cal com a mínim un mòbil o una tauleta cada 5 alumnes. L'aplicació Natusfera és compatible amb Apple i Android.
S'ofereixen algunes sessions gratuïtes per als centres del Pla Educatiu d'Entorn. La inscripció no és ferma fins la confirmació per part de la ADENC.

Material didàctic:
Guia d'introducció a la ciència ciutadana
Coneix Natusfera

Inscripció:

Escoles de Pla Educatiu d'Entorn

Altres centres educatius

Informació:
ADENC- Ecologistes de Catalunya
Persona contacte:  Adelaida Clavaguera Mora
Telèfon: 93 717 18 87
correu electrònic: correu@adenc.cat
Consultar Web
Twitter, Instagram, Facebook @adenc1982

Organització:
ADENC-Ecologistes de Catalunya i Regidoria de Transició Energètica

Imprimeix