Seguim fent compostatge!

A qui s'adreça:
Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària.

Descripció:
L’activitat va adreçada als alumnes que estiguin gestionant el compostador de l'escola des de l'any anterior. A part de valorar els coneixements apresos en la gestió del compostador, s'analitzaran mostres de compost.

Consta de dues parts:

Objectius:
- Revisar la gestió del compostador feta pels mateixos alumnes i donar les eines necessàries perquè ells mateixos puguin saber quines millores hi poden realitzar.
- Saber valorar la importància de la correcta separació en origen i el benefici que s'obté del reciclatge de la matèria orgànica.
- Consolidar l’autocompostatge com a rutina del centre en la gestió dels residus orgànics.
- Fomentar el treball en grup i la participació activa de l'alumnat.

Competències bàsiques:
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Desenvolupament:
Dates de realització: de setembre de 2016 a juny de 2017
Durada: 1 hora i mitja – 2 hores. El temps de realització de les activitats previstes és variable en funció del ritme de treball del grup.
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: al centre escolar
Cost: gratuït
Observacions: convé que el tutor estigui present a l'aula i col·labori.

IInscripció:

Informació:
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental
Correu electrònic: ccvoc.educacioamb@ccvoc.cat
Telèfon: 93 700 14 52
Consulta Web

Organització:
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

Imprimeix