Cerca al directori...

Associació Colors del Món


El contacte al teu mòbil

ACTIVITAT

· Oferir acollida i suport a persones en risc d'exclusió social i en situació d'exclusió social perquè puguin millorar l aseva qualitat de vida; concretament a persones immigrades, joves, dones, discapacitats, drogodependents, persones sense llar, en situació de pobresa i persones recluses o ex recluses; consolidant processos de canvi individuals orientats a una socialització complerta.
· Desenvolupar processos de prevenció, tractament i rehabilitatció de les drogoependències.
· Desenvolupar processos de formació, orientació i inserció laboral, ofereint un seguiment individualitzat, a persones en risc d'exclusió social, així com també a persones immigrades, joves, dones, discapacitats, drogodependents, persones sense lar, en situació de probresa i persones recluses o ex recluses.
· Oferir suport emocional i social a persones immigrades, joves, dones, discapacitats, drogodependents, persones sense llar, en situació de pobres i persones recluses o ex recluses.
· Oferir la figura de referents familiars a joves ex tutelats o en risc d'exclusió social i immigrants.
· Realitzar difusió i sensibilització a la població en general sobre les realitats dels següents col·lectius: persones immigrades, joves, dones, discapacitats, drogodependents, persones sense llar, en situació de pobresa i persones recluses o ex recluses.
· Potenciar l'existència d'un cos voluntari estable en l'entitat que desenvolupi activitats d'interès general.
· Oferir formació específica tant a persones treballadores com voluntàries de l'entitat, per poder millorar la qualitat de la seva feina i tasques respectives.
· Potenciar el coneixement i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per part de les persones immigrades, joves, dones, discapacitats, drogodependents, persones sense llar, en situació de pobresa i persones recluses o ex recluses.
· Treballar en l'àmbit de la cooperació internacional.
· En queda exclòs tot ànim de lucre.

Com arribar-hi:
Autobusos urbans: (www.tus.es)
Parades properes
Gegants de Gràcia L11
Jocs Florals L11
Latorre L11 F1 F2
Lepant L8
Sant Ferran L11
Vapor Llonch L8 F1 F2