Convocatòria 6a. edició per al guardó del memorial Àlex Seglers 2017

Consultar els meus tràmits ara...             


Objecte: El Memorial Àlex Seglers té per objecte atorgar un reconeixement a la tasca feta per persones individuals, entitats i/o institucions en la promoció de la valors que sustentin la convivència a Catalunya i que prenguin com a base comuna el respecte a la diversitat de cultures, de creences, que contribueixin al diàleg entre persones de diverses creences i per a la defensa dels drets humans i dels valors del Món contemporani.


Documentació necessària:

- Annex 1 degudament complimentat
- Document que reculli l'argumentari de la defensa de la candidatura presentada

Persones interessades:

Persones, entitats i/o institucions que hagin destacat en alguna de les finalitats explicitades en l'apartat 1 de les bases reguladores.

Data de sol·licitud: 2017: del 29 d'abril al 23 de juny ambdós inclosos.


Temps de resposta: La resolució es notificarà mitjançant exposició pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sabadell.


Documents relacionats:


Canals:

Presencial:
Servei gestor del tràmit: Servei de Drets Civils i Ciutadania