Època contemporània

Geografia a través de rutes històriques

A qui s'adreça:
Alumnes d’ESO.

Descripció:
És un taller on es centra l’atenció en la geografia política i física. Per fer-ho, es proposa investigar rutes històriques que hi ha hagut al llarg de la nostra història, tot veient les diferents tipologies (rutes polítiques, religioses, científiques, etc.) i els personatges històrics relacionats amb cada ruta.
Descobriran diferents regions del món, què hi van trobar, afegint un punt històric amb la contextualització del personatge amb el qual es relaciona. Tot aprofitant el treball en grup i mitjançant l’ús d’ordinadors, aprendran a fer cerques fiables a través d’Internet.
 
Objectius:
- Investigar les diferents rutes històriques que existien i l’orografia en la que es trobaven.
- Aplicar coneixements sobre aquestes rutes per elaborar petites guies.
- Ús de competències digitals.
- Promoure la resolució de problemes tot treballant en equip.
- Incentivar la cerca d’informació de fonts fiables per Internet.
 
Competències bàsiques:
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
- Tractament de la informació i competència digital
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: durant tot el curs acadèmic en horari a convenir
Durada: 1 hora 30 minuts
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe 
Lloc de realització: Espai Cultura de la Fundació Sabadell 1859, c. d’en Font núm. 25. Sabadell.
Cost: 80 € per grup classe. 
Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn.
 
Inscripció:
 
Informació:
Espai Cultura
Persona de contacte: Mont Callarisa
Telèfon: 93 725 95 22 (Extensió 2)
Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat
Consultar Web
 
Organització
Fundació 1859 Caixa Sabadell

 

Imprimeix