PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

La Laïcitat
La diversitat de creences a la ciutat
Jornada de portes obertes als Centres de Culte
Memorial Àlex Seglers
Oficina de Drets Civils

Oficina de drets civils

 

L’atenció i assessorament a la diversitat de creences i conviccions

El Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH), signat a Roma el 4 de novembre de 1950 i ra­tificat per Espanya el 26 de setembre de 1979, protegeix la llibertat religiosa a l’article 9:

“1. Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret implica la llibertat de canviar de religió o de convicció, així com la llibertat de manifestar la seva religió o convicció individualment o col·lectivament, en públic o en privat, mitjançant el culte, l’ensenyament, les pràctiques i l’acompliment dels ritus.

2. La llibertat de manifestar la seva religió o les seves conviccions no pot ser objecte d’altres restriccions que aquelles que, previstes per la llei, constitueixen mesures necessàries, en una societat democràtica, per a la seguretat pública, la protecció de l’ordre, de la salut o de la moral públiques, o per a la protecció dels drets i les llibertats d’altri.”

En el marc de l’Oficina de Drets Civils, es fa una atenció especialitzada tant a persones individuals com a col·lectius que puguin haver estat víctimes de discriminació en relació a la llibertat de culte.

Les comunitats religioses de la ciutat exposen les seves necessitats sobre el suport a les seves activitats i se’ls ofereix l'assessorament necessari.

Horari d’atenció de l’Oficina de Drets Civils:

Dimarts i dijous, de 9 a 14 h, també a la tarda, demanant cita prèvia trucant al 93 745 19 53


L’adequació a la Llei de Centres de Culte de la Generalitat de Catalunya

La Llei de Centres de Culte de la Generalitat de Catalunya i el seu reglament estableixen les condicions i requisits que cal complir a l’hora de gestionar la llicència d’activitats i la implantació dels centres de culte a la ciutat.

La llei planteja dos reptes diferents: l’adaptació dels centres preexistents i els requisits pels centres de nova implantació. En cada cas l'Oficina de Drets Civils ofereix informació, l'assessorament i l'acompanyament necessari.

Les passes a seguir és demanar cita a l’Oficina de Drets Civils i a partir d’aquí es gestionarà l’assessorament amb els altres departaments gestors.  

Documents i recursos relacionats

>> Llei de Centres de Culte de la Generalitat de Catalunya

>> Reglament

>> Regulació dels centres de culte – Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya – Direcció General d’Afers Religiosos


gestió dels actes litúrgics i religiosos a l'espai públic

La Llei 16/2009 estableix que les administracions públiques han de garantir a les esglésies, les confessions i les comunitats religioses un tracte igualitari i no discriminatori en les cessions i autoritzacions d’ús d’equipaments i espais públics, d’ús privatiu del domini públic, d’ocupació temporal de la via pública o d’ús de béns patrimonials per dur a terme activitats esporàdiques de caràcter religiós.

La Regidoria de Drets Civils i Ciutadania atén a les peticions de les comunitats de creences per tal de celebrar les seves activitats, quan aquestes requereixen de suport i gestió municipal en relació a l’ocupació de l’Espai Públic, usos d’equipaments, suport logístic o altres gestions com a qualsevol altre entitat de la ciutat.

Els organitzadors d’actes puntuals relacionats amb l'exercici de la llibertat religiosa, ja sigui a l'espai o en equipaments públics, ho han de comunicar amb antelació suficient a l'òrgan compentent.

En la presa de decisió de la resolució municipal es garanteix un tracte igualitari i no discriminatori, i fer sempre una interpretació favorable a la persona sol·licitant quan es tracta de l'exercici d'un dret fonamental.

Documents i recursos relacionts

>> La Guia per al respecte a la diversitat de creences a la via pública de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.