PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Línies Estratègiques de Desenvolupament de Sabadell

El Mapa Estratègic de Sabadell és una eina de Planificació Estratègica que identifica les línies mestres de l’actuació municipal per als propers anys, amb l’objectiu de promoure les millors condicions per al desenvolupament econòmic i social del territori i la ciutadania de Sabadell

El Govern de l’Ajuntament de Sabadell té com a premissa de la seva actuació estar al costat de les persones, treballar per fer possible els serveis públics, la cohesió social i l'equilibri territorial, sobretot en moments difícils com els actuals, amb una crisi econòmica que afecta tothom i ens crea noves demandes per part de la ciutadania. Precisament els dos reptes que l’equip de govern s’ha marcat com a estratègics per a aquest mandat són, d’una banda, oferir suport a les persones, especialment a les que pateixen la crisi de manera més directa, com un dels elements essencials per mantenir la cohesió social al conjunt del territori. I, d’altra banda, posar totes les eines perquè la ciutat pugui acollir nous projectes empresarials que es tradueixin en creació de llocs de treball i, per tant, en noves oportunitats de trobar feina per a les persones que estan en situació d’atur.

Aquestes premisses marquen els 5 Eixos estratègics  i permetran desplegar un conjunt d’ actuacions que hauran d’estar dins les possibilitats que ens permeti la reforma de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), i les possibilitats que permeti la conjuntura econòmica en aquests temps difícils per a la ciutadania i les Administracions Públiques.

Els 5 Eixos Estratègics d’actuació configuren el MAPA ESTRATÈGIC de Sabadell  Cada Eix integra les actuacions que es poden impulsar des dels diversos àmbits de l’actuació municipal, amb els grans objectius i línies de treball també estratègiques a desenvolupar, i donaran contingut i serviran també com a pal de paller per a la realització concreta de les actuacions a realitzar els propers anys. del PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2012-2015 (PAM).

El primer Eix se centra en els serveis a les persones i la cohesió social, donant la màxima prioritat a la igualtat d’oportunitats i a l’atenció als que més directament pateixen els efectes de la crisi econòmica, per garantir la protecció dels col·lectius més vulnerables, des dels infants i adolescents, fins joves, dones, gent gran o les persones amb discapacitat, i evitar així l’exclusió social. Considerem que la cohesió social es garanteix, també, pel conjunt d’actuacions de cultura, esports, drets civils, seguretat, educació i salut, aspectes tots ells que formen part d’aquest àmbit en les propostes d’actuació municipal

Un altre àmbit clau és l’Eix creixement econòmic i foment de l’ocupació, basat en les actuacions que persegueixen aquesta finalitat, des del suport a la nova emprenedoria fins a la promoció de la ciutat i a la creació de nou sòl industrial o la formació dels treballadors. Tot amb l’objectiu de donar noves oportunitats de treball per a les persones que no tenen feina.

L’Eix Ciutat per viure-hi, de qualitat i sostenible preveu la planificació de la ciutat del present i del futur, amb la millora de les infrastructures i el desenvolupament de  inous espais i equipaments. En aquest mateix eix destaquen les propostes sobre habitatge, així com les relacionades amb la sostenibilitat.

A l’Eix Ciutat Oberta els aspectes fonamentals són l’aposta per la participació de la ciutadania, l’atenció ciutadana com a eina per aprofundir en el funcionament àgil i eficaç de l’Ajuntament,  i una Governança que posa l’accent en la proximitat.

Finalment, l’ Eix Ciutat Intel·ligent inclou les accions que l’Ajuntament està posant en marxa, aprofitant les noves tecnologies, fer de Sabadell un ciutat més eficient, que permeti oferir més serveis a un cost menor, aplicant el desenvolupament tecnològic al conjunt de la gestió municipal.