PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

MAPA CULTURAL DE SABADELL. 1995

INDEX

PRINCIPIS I OBJECTIUS DE LA POLÍTICA CULTURAL MUNICIPAL A SABADELL (vol.I)

INTRODUCCIÓ

LA CULTURA I LA POLÍTICA CULTURAL A L'ESPAI LOCAL

La cultura i la política cultural

La importància de la cultura en el moment actual

La cultura en el context de la política municipal

                                               Cultura i educació

                                               Cultura i esport

                                               Cultura i sòcio-cultura

                                               Cultura i lleure

                                               Cultura i serveis socials

                                               Cultura i trames d'edat

                                               Cultura i participació

                                               Cultura i desenvolupament econòmic local

                                               Cultura i medi ambient

                                               Cultura i mitjans de comunicació

Funcions bàsiques de l'Administració local

 

DEFINCIÓ DELS PRINCIPALS ELEMENTS DE LA POLÍTICA CULTURAL A SABADELL

Les particularitats de Sabadell

Els elements que defineixen la personalitat cultural de Sabadell

                                               La ciutat pedrera

                                               Una sola política cultural

                                               La recuperació cultural del patrimoni industrial

                                               La integració entre les dinàmiques urbanístiques i les culturals

Principis d'actuació i objectius de  la política cultural a Sabadell

Els instruments específics de gestió

                                               Instruments sectorials

                                               Instruments territorials

                                               Instruments d'avaluació i seguiment

Els diferents agents culturals

El finançament de la vida cultural

Els models de gestió de la política cultural

Les grans opcions estructurals de futur

El disseny urbanístico-cultural.

Els programes sectorials.

Les infraestructures.

 

EL MAPA CULTURAL (vol.II)

PROPÒSIT

L'IDEARI

Els compromisos ideològics i polítics

Consideracions generals i particulars sobre Sabadell

Consideracions sobre el projecte cultural

 

L'INVENTARI

Criteris i metodologia

Els equipaments culturals

Valoració de l'inventari i dels comportaments culturals dels equipaments

       La distribució geogràfica dels equipaments atenent criteris de propietat

       La distribució geogràfica dels equipaments i serveis culturals i artístics atenent  la seva finalitat

       La distribució geogràfica del patrimoni

       La distribució geogràfica de les fires, les festes i les activitats culturals realitzades al carrer i als espais públics

L’impacte cultural dels equipaments de la ciutat

Conclusions generals

EL PLA

Principis estratègics

Objectius operatius

Instruments específics de planificació.

                                               Consideracions i Plans sectorials

                                                               Consideracions generals sobre el patrimoni històric i cultural

                                                                              Pla de Museus

                                                                              Pla de protecció del patrimoni arquitectònic

                                                                              Pla de protecció del patrimoni arqueològic

                                                                              Pla de protecció dels béns mobles i les col·leccions

                                                                              Pla d'escultures i monuments

                                                                              Pla d'Arxius i Centres de Documentació

                                                               Consideracions especials sobre la Normalització lingüística

                                                               Consideracions especials sobre les festes, la cultura popular i les tradicions

                                                               Pla de biblioteques públiques

                                                               Consideracions generals sobre la cultura artística

                                                                              Consideracions especials sobre la música

                                                                              Consideracions especials sobre les arts escèniques

                                                                              Consideracions especials sobre les arts plàstiques

                                                                              Consideracions especials sobre les arts de la imatge i la literatura

                                                                   Consideracions generals sobre la cultura cívica

                                                                              Consideracions especials sobre l'associacionisme

                                                                              Consideracions especials sobre la formació

                                                                              Consideracions especials sobre les relacions culturals

                       Estudis generals

La sòcio-cultura: una estratègia d'intervenció cultural

Els equipaments culturals

                                               Elements previs a un Pla d'equipaments

Estructura urbanística cultural. Tendències i perspectives de futur

Recomanacions

Periodificació estratègica de la política cultura de Sabadell 1992-2007

Seguiment i avaluació de la planificació

 

CRÈDITS

Publicacions cultura