Medi ambient

Què en fem de les tovalloletes humides?

Publicat a Medi ambient

Promou:
Fundació CASSA. Aigues Sabadell.

Descripció:
L’objectiu és que els nois i noies realitzin una campanya de comunicació en vídeo (un espot publicitari) amb la finalitat que sensibilitzin el seu entorn immediat (centre educatiu, pares i mares i barri) de la importància de no llençar tovalloletes humides al vàter.

Per poder fer l’activitat, es realitzarà una visita a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) del riu Ripoll, on els tècnics d’Aigües Sabadell explicaran el funcionament de la planta i les complicacions que es troben quan algú llença tovalloletes humides al vàter. Tot seguit, es farà una caminada ambiental amb l’objectiu de conèixer l’entorn del riu Ripoll i netejar la brossa que es localitzi al Parc Fluvial. A la caminada participaran també els tècnics de Sanejament d’Aigües Sabadell, que explicaran la regeneració del riu, gràcies a l’aigua procedent de la depuradora i es prendran mostres al mateix riu, per interpretar a posteriori.

A quina necessitat, repte o millora dóna resposta?
Aigües Sabadell, com la resta de companyies d’aigua d’arreu del país, tenen un repte important: conscienciar la població de no llençar tovalloletes humides al vàter, doncs dificulten molt la feina dels tècnics i posen en perill l’entorn ambiental del riu Ripoll. En aquest context, demanen la col·laboració de la comunitat educativa per fer arribar el missatge a tota la població.

Definició del servei:
1. Visita a la depuradora d’Aigües Sabadell, situada a Can Roqueta
2. Caminada ambiental amb tècnics d’Aigües Sabadell i neteja del Parc Fluvial del riu Ripoll
3. Elaboració de la campanya de comunicació, per part dels joves participants
4. Presentació dels espots publicitaris:
a. Acte de proximitat, a escollir pel centre educatiu (escola, centre cívic del barri...)
b. Acte central, a l’Aula de l’Aigua de Sabadell, en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny de 2018). Lliurament de reconeixements per part de la direcció d’Aigües Sabadell.

Accions d'aprenentatge:
1. Visita a la depuradora:
a. Visió global del cicle de l’aigua i del procés de sanejament d’aigua residual
b. El funcionament de la depuradora i els problemes que ocasionen les tovalloletes
2. Caminada ambiental:
a. La importància de tenir cura de l’entorn ambiental del riu
b. La regeneració d’aigua com a pilar bàsic per garantir la qualitat del Ripoll
c. Presa de mostres i anàlisi
3.Formació a l’escola, per part del tutot/tutora:
a.Eines i estratègies de comunicació per poder portar a terme la campanya de comunicació en format vídeo.

Competències bàsiques:
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
- Competència social i ciutadana

Objectius:
- Sensibilitzar l’entorn més proper de l’alumne de la problemàtica que genera l’abocament de tovalloletes humides al vàter.
- Conscienciar que els nostres espais naturals (boscos, rius, platges, rieres,...) no són abocadors incontrolats.
- Promoure la recollida selectiva d'aquests residus abocats il·legalment.
- Fomentar la participació ciutadana.
- Fomentar el voluntariat.

Desenvolupament:
Nombre d’alumnes: un grup classe
Temporalització: abril-juny de 2018
Horari d'execució: a convenir
Localització del servei: EDAR de Sabadell Riu Ripoll; Parc Fluvial del riu Ripoll; Centre educatiu; Espai públic (presentació del projecte a l’entorn de proximitat: barri, escola...); Aula de l’Aigua (presentació final del projecte el Dia Mundial del Medi Ambient)
Abast territorial: Sabadell

Informació i inscripció:
Aigües Sabadell
Correu electrònic: comunicacio@cassa.es
Telèfon: 93 728 34 51

Imprimeix