MOBILITAT

Es posa en marxa una campanya de difusió, que arribarà a l’alumnat per mitjà d’escoles i instituts...

Augmenta més d'un 4% el nombre de passatgers respecte al mateix període del 2016

Es posa en marxa una campanya que demana d’apagar el motor dels vehicles quan no circulin...

Tindrà doble sentit i serà a la calçada, separat dels vehicles...

Després que hagin finalitzat els treballs de millora del carrer d’Alfons XIII, aquest carrer del centre de la ciutat s’ha tornat a obrir al trànsit...

Les obres definiran la configuració definitiva de la vialitat de la plaça. D’altra banda, avui s’ha presentat el nou web de mobilitat...

El proper dijous, 2 de juliol,s’iniciaran obres de remodelació del clavegueram al segon tram del carrer de Calderón...

A partir del proper dilluns, 9 de març, i amb motiu de les obres de la primera fase de reurbanització de la plaça d’Espanya, el carril interior de la plaça quedarà tallat al trànsit, previsiblement fins a finals de mes...

Contacta

Departament de Mobilitat, Trànsit i Transport
C. de Pau Clarís, 100, 0829, Sabadell
Tel. 93 745 33 27

Contacta