Entitats, cossos i administració treballaran junts en el desplegament del Pla Local de Seguretat Viària

Escrit a .

Entitats, cossos i administració treballaran junts en el desplegament del Pla Local de Seguretat Viària

La creació d’aquest òrgan s’origina al juliol del 2018, quan el Pla Local de Seguretat Viària de Sabadell (PLSV) va experimentar una actualització de continguts i objectius. El document actual marca una sèrie d’actuacions amb l’any 202o com a termini.

L’objectiu principal és disminuir en un 25% el nombre de víctimes greus i mortals per accidents de trànsit respecte de la mitjana registrada durant el bienni 2014-2015. Això significa assolir una taxa per 1.000 habitants de 0,29 víctimes greus i mortals (la mitjana dels anys 2014-2015 és de 0,39). El 2018 es van produir 5 accidents de trànsit mortals a Sabadell.

Una de les mesures del PLSV és comptar amb un espai de participació ciutadana per posar en comú idees i propostes que ajudin a la consecució dels objectius marcats pel document. Així, al desembre es va fer una reunió de treball, juntament amb representants de diferents entitats, sindicats, grups polítics i serveis d’emergències de la ciutat, directament implicats amb el trànsit, amb l’objectiu de constituir el Consell Local de Seguretat Viària.

El regidor de Serveis Municipals, Seguretat i Prevenció, Lluís Perarnau considera que aquest Consell Local de Seguretat Viària

serà una eina per implicar tothom en un mateix objectiu i esdevindrà un espai participatiu on debatre, juntament amb tots els representants, les mesures o accions correctores que planteja el PLSV o altres que es puguin proposar.

El Consell el formaran representants de:

Pla Local de Seguretat Viària: actuacions, control i formació

Les mesures d’actuació del Pla Local de Seguretat Viària es distribueixen en tres grans línies d’actuació:

Pel que fa a les mesures físiques i de gestió, el Pla preveu la configuració física i senyalització de les vies per incrementar la seguretat; actuacions de millora dels entorns escolars; transformació d’espais públics, i estudis de pacificació del trànsit i transformació de la mobilitat en determinades zones.

El segon gran bloc de mesures està relacionat amb els mecanismes de control en favor de la seguretat, reforçant els d’alcoholèmia, de velocitat, de l’ús del casc, del mòbil i dels sistemes de retenció (cinturó de seguretat, retenció infantil). També es preveu intensificar els controls –i en conseqüència, augmentar les sancions– per infraccions en moviment, és a dir, per mitjà de radars fixes i mòbils.

Per últim, el PLSV aposta per incrementar les activitats d’educació i formatives. En aquest context, ja es fan anualment cursos als alumnes d’educació primària, amb més de 4.500 nens i nenes que fan formació cada curs.

Imprimeix