Avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen

Atesos els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui i de demà, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic emet un avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica pel contaminant NO2 per a la zona de protecció especial (ZPE).

Per aquest motiu s'aconsella a la població el seguiment d'una sèrie de recomanacions per a reduir les emissions i evitar riscos per a la salut:

  • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit. Utilitzar el transport públic.
  • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat o, quan sigui possible, buscar opcions com el transport públic o l'ús del vehicle compartit.
  • Si no hi ha més alternatives, es recomana fer una conducció eficient, amb arrencades suaus, reduir velocitat, evitar acceleracions brusques i aprofitar el fre motor. En cas de disposar de diferents vehicles, optar pels de més baixa emissió.
  • A les llars, cal regular la climatització i assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa, etc., evitant-ne purgues i arrancades. També s'ha garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.

Mes informació al web del Departament de Territori i Sostenibilitat de Catalunya o a gencat.cat/emergencies