Youtube

CA EN ES

Sabadell posa en marxa una Oficina de Drets Civils al Vapor Codina

Inaugurada el dia 28 de gener de 2013, amb la presència de Quim Carné, regidor de Drets Civils i Ciutadania; Miguel Ángel Aguilar, fiscal especial per a delictes d’odi i discriminació a Catalunya i Guadalupe Pulido, directora per la No-discriminació de Barcelona.

El principal objectiu de la nova oficina de Drets Civils és la defensa dels drets de les persones, especialment el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’edat, ideologia, religió o creença, pertinència a una ètnia o nació, sexe, orientació sexual, malaltia o diferents capacitats.

La nova oficina permetrà treballar en xarxa i de manera transversal per atendre les persones de la ciutat que es poden trobar en una situació de risc per les raons esmentades. A part de la protecció a les persones, també promourà la difusió dels drets civils, especialment els reconeguts per la declaració universal dels drets humans. Per tant, les línies d’actuació de l'Oficina de Drets Civils passaran també per la formació i divulgació, els actes de sensibilització i l’accés digital a la informació i el servei de documentació. L'objectiu és fer de l'Oficina un espai de referència per a la informació, l’assessorament, la prevenció i el suport a l’hora d’exercir la plena ciutadania.

L’oficina desenvoluparà un treball conjunt amb els serveis que formen part de la regidoria de Drets Civils i Ciutadania adreçats a diferents col·lectius i que donen resposta a les diferents necessitats de la ciutadania.

 En aquest sentit, en l’àmbit dels joves, l’Oficina treballarà amb el servei Sabadell Atenció Jove, servei públic municipal que promou i defensa l’autonomia i l’emancipació del jovent, la igualtat d’oportunitats, l’accés als recursos –informació i acompanyament – i la participació dels joves als espais i programes que ofereix la ciutat. Atén també de manera específica els joves que puguin patir discriminació per qualsevol de les circumstàncies abans expressades.

 En relació amb la discriminació de gènere, l’Oficina  farà un treball conjunt amb  el Centre d’Atenció a la Dona (CAD), servei públic municipal especialitzat en l’atenció a les dones, en especial a les que pateixen violència de gènere, oferint-les atenció, assistència i orientació davant situacions de discriminació o desigualtat de gènere, violència física i psicològica.

Respecte a la discriminació per origen, l’oficina col·laborarà estretament amb el programa de Nova Ciutadania, servei municipal que, junt amb el teixit associatiu local, desenvolupa les eines per acollir a les persones nouvingudes responent a les seves necessitats bàsiques amb els recursos normalitzats de la ciutat.

Com a programa nou, l’Oficina de Drets Civils inclourà un Espai  LGBTI (Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transsexuals i Intersexuals) que serà un espai municipal al servei dels ciutadans i ciutadanes que necessitin informació, suport i assessorament per raó de la seva orientació sexual i que també atendrà discriminacions per raó d’identitat de gènere i orientació sexual a fi d’assolir la llibertat i igualtat real de tots els ciutadans.

I també com a novetat, l’Oficina de Drets Civils incorporarà el Servei d’Afers Religiosos, servei municipal que gestiona la diversitat de creences de manera inclusiva, oferint informació, assessorament i acompanyament a les comunitats religioses i fomentant els valors d’igualtat i el respecte en l’exercici de la llibertat religiosa.

Tal com ha comentat el regidor de Drets Civils i Ciutadania, Quim Carné, “l'Oficina de Drets Civils tindrà així en els seus actius l’experiència i bon funcionament d’aquests serveis, treballant transversalment amb un sol objectiu: que ningú quedi discriminat en una ciutat que volem de ple dret per a tothom. A Sabadell estem orgullosos de poder oferir, conjuntament amb diverses entitats de la ciutat, un servei d'informació, assessorament i acompanyament a qualsevol persona per tal que tinguin reconeguts tots els seus drets de ciutadania. Treballem des del Pacte pels Valors, i els valors només es defensen des de la defensa aferrissada dels drets humans per qualsevol dels nostres ciutadans i ciutadanes”.

Les entitats que col·laboren amb l’Oficina són: CEAR (Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat), Creu Roja, SCAI Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants, S.O.S Racisme, Col·legi d’Advocats de Sabadell i la Comissió per la Convivència.


Galeria fotogràfica

 

Contacta'ns

REGIDORIA DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA
 
C. de Sant Pau,34, 08201, Sabadell

T. 937451957 / 937451953

dretscivils@ajsabadell.cat