OCUPACIÓ I OPOSICIONS

Bases

Anunci bases BOPB: 2/06/2017

Anunci convocatòria DOGC: 14/06/2017

Anunci convocatòria BOE: 7/07/2017

Per a l'inici del termini de presentació de sol·licituds resta pendent la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de l'Estat.

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 8 de juliol fins el dia 27 de juliol (ambdós inclosos).

Avís:

Per a les sol·licituds d’adscripció sense certificat digital [Participació a les proves d'accés a l'Ajuntament (model normalitzat presencial)], tal i com es determina a les bases d'aquesta convocatòria recordeu que cal:

1 Emplenar i imprimir la sol·licitud.

2. Els aspirants que hagin de satisfer el pagament de les taxes han d'emplenar el document d’autoliquidació. Posteriorment, efectuar el pagament on-line o bé presencialment en qualsevol entitat bancària amb oficina a Sabadell o el caixer automàtic ubicat a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (C. Indústria, 10).

3. Finalment, presentar la sol·licitud amb el justificant de pagament (si s'escau) i una fotocòpia de la documentació requerida en les bases als registres assenyalats.

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Anunci DOGC: 01/09/2017

Termini per presentar subsancions i/o possibles reclamacions: del dia 5 de setembre fins el dia 19 de setembre

Anunci modificació bases

Anunci BOP modificació de bases: 13/09/2017

Anunci DOGC modificació de bases: 19/09/2017

Anunci BOE modificació de bases: 28/09/2017

 Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Anunci DOGC: 04/10/2017

Resultats primera prova

Resultats segona prova

 

Bases

Anunci bases BOPB: 28/04/2017

Anunci convocatòria DOGC: 15/05/2017

Anunci convocatòria BOE: 2/06/2017

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 3 de juny fins el dia 22 de juny (ambdós inclosos).

Avís:

Per a les sol·licituds d’adscripció sense certificat digital [Participació a les proves d'accés a l'Ajuntament (model normalitzat presencial)], tal i com es determina a les bases d'aquesta convocatòria recordeu que cal:

1 Emplenar i imprimir la sol·licitud.

2. Els aspirants que hagin de satisfer el pagament de les taxes han d'emplenar el document d’autoliquidació. Posteriorment, efectuar el pagament on-line o bé presencialment en qualsevol entitat bancària amb oficina a Sabadell o el caixer automàtic ubicat a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (C. Indústria, 10).

3. Finalment, presentar la sol·licitud amb el justificant de pagament (si s'escau) i una fotocòpia de la documentació requerida en les bases als registres assenyalats.

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Anunci DOGC: 01/08/2017

Termini per presentar subsanacions i/o possibles reclamacions: del dia 2 d'agost fins el dia 16 d'agost de 2017 (ambdós inclosos).

Modificació de la relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es DOGC: 01/09/2017

Relació definitiva aspirants admesos/es i exclosos/es

Anunci DOGC: 5/10/2017

AVÍS: A causa de les convocatòries de vagues generals des del 2 d’octubre fins al 13 d’octubre de 2017 a la Comunitat Autònoma de Catalunya, que afecta tots els treballadors i treballadores, tant funcionaris com laborals de les Administracions Públiques, se suspèn la celebració de la primera prova del concurs-oposició per proveir tres places de tècnic/a superior en dret de l’Ajuntament de Sabadell, prevista per a demà 3 d’octubre de 2017.

En els propers dies s’efectuarà una nova convocatoria indicant el dia, hora i lloc de celebració d’aquesta prova.

Lamentem les molèsties ocasionades i restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

Anunci suspensió primera prova i nova convocatòria

Test torn lliure

Test torn promocio interna

Resultats prova teòrica i convocatòria prova pràctica

 

 

Bases

Anunci bases BOPB: 14/02/2017

Anunci convocatòria DOGC: 24/02/2017

Anunci modificació bases

Anunci convocatòria BOE: 11/05/2017

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 12 de maig fins el dia 31 de maig de 2017 (ambdós inclosos).

Avís:

Per a les sol·licituds d’adscripció sense certificat digital [Participació a les proves d'accés a l'Ajuntament (model normalitzat presencial)], tal i com es determina a les bases d'aquesta convocatòria recordeu que cal:

1 Emplenar i imprimir la sol·licitud.

 

2. Els aspirants que hagin de satisfer el pagament de les taxes han d'emplenar el document d’autoliquidació. Posteriorment, efectuar el pagament on-line o bé presencialment en qualsevol entitat bancària amb oficina a Sabadell o el caixer automàtic ubicat a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (C. Indústria, 10).

3. Finalment, presentar la sol·licitudamb el justificant de pagament (si s'escau) i una fotocòpia de la documentació requerida en les bases als registres assenyalats.

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Anunci DOGC: 10/07/2017

Termini per presentar subsanacions i/o possibles reclamacions: del dia 11 de juliol fins el dia 24 de juliol de 2017 (ambdós inclosos).

Modificació de la relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es DOGC: 03/08/2017

Relació definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Anunci DOGC:01/09/2017

Avís: la prova Informàtica, es farà amb el programari Microsoft Word 2013 i Microsoft Excel 2013.

Resultats prova teòrica

Resultats prova català i convocatòria prova informàtica

2a convocatòria informàtica