PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
 
OCUPACIÓ I OPOSICIONS

Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de Sabadell

Concurs oposició per proveir 1 plaça de Tècnic/a Superior Medi Ambient de l'Ajuntament de Sabadell, codi de convocatòria COA1-1-09

 

Bases

Anunci bases BOPB: 18/12/2017

Anunci convocatòria DOGC: 04/01/2018

Anunci convocatòria BOE: 25/01/2018

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 26 de gener fins el dia 14 de febrer de 2018 (ambdós inclosos).

AVÍS: S’informa a les persones aspirants que l’import dels drets d’examen que s’han de satisfer per a la inscripció en aquesta convocatòria són els que es determinen a l’ordenança fiscal vigent.

http://ca.sabadell.cat/pdf/ordenances018/3%2011.pdf

Relació provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es

Anunci DOGC: 27/03/2018

Termini per presentar subsanacions i/o possibles reclamacions: del dia 28 de març fins el dia 12 d'abril de 2018 (ambdós inclosos).

RESULTATS PROVA TEÒRICA

RESULTATS PROVA PRÀCTICA

Termini per a la presentació de la documentació acreditativa dels mèrits: del dia 30 de juliol al dia 10 d'agost, ambdós inclosos.

CONVOCATÒRIA ENTREVISTES PERSONALS

RESULTATS PROVISIONALS FASE DE VALORACIÓ DE MÈRITS

Termini per a la presentació de possibles subsanacions i possibles reclamacions, del dia 31 d'octubre al dia 14 de novembre, ambdós inclosos.

RESULTATS DEFINITIUS FASE DE VALORACIÓ DE MÈRITS, ENTREVISTA PERSONAL i RESULTATS FINALS

IMPORTANT: La persona inclosa al llistat de borsa de treball d’aquest procés, no cal que presenti, dins el termini actual de presentació de documentació, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base 3a i que serà, com a mínim l’establerta a la base 9.3. Aquesta documentació li serà requerida en el moment de la seva incorporació a l’Ajuntament.